Belépés
Aktuális

Hit- és erkölcstan tájékoztató

2019-02-20
Adminisztrátor
23

Iskolai jótékonysági bál 2019

2019-01-15
Adminisztrátor
120

Matematika háziverseny

2018-11-21
Adminisztrátor
107

Meghívó

2018-11-07
Adminisztrátor
122
MEGHÍVÓ A LAJOSMIZSEI FEKETE ISTVÁN SPORTISKOLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERETETTEL VÁRJA A NAGYCSOPORTOS GYEREKEKET ÉS HOZZÁTARTOZÓIKAT BEISKOLÁZÁSI PROGRAMJAIRA!

Papírgyűjtés

2018-10-20
Adminisztrátor
166

Tájékoztató

2018-10-18
Adminisztrátor
168

Bolyai Matematika Csapatverseny

2018-09-05
Adminisztrátor
199
Iskolánk tanulói közül 4 fős csapatok jelentkezését várjuk a versenyre 2018. szeptember 14-ig a tanítóknál, szaktanároknál.

Tájékoztatás a szülők részére

2018-08-18
Adminisztrátor
2
606

Papírgyüjtés

2018-06-01
Adminisztrátor
239
Az iskola a hagyományokhoz híven idén is megrendezi a PAPÍRGYŰJTÉST!

Nyári napközi felmérés

2018-05-29
Adminisztrátor
1
243

Gyermekekért Plusz Alapítvány

2018-05-18
Adminisztrátor
231

Futófesztivál 2018

2018-05-15
Adminisztrátor
595

Jótékonysági bál

2018-02-10
Adminisztrátor
579

Felhívás

2017-12-05
Adminisztrátor
352
IDŐPONT VÁLTOZÁS: TÉRÍTÉSI  DÍJ PÓTBEFIZETÉS 

Étkezési díj befizetés

2018-09-27
Adminisztrátor
876
Felhívás!
Sulinet hírmagazin

eTwinning Szeminárium Máltán

Fri, 22 Feb 2019 16:56:00 GMT
Az eTwinning Máltai Szolgáltató Pontja szakmai továbbképző és partnerkereső találkozót szervez Máltán.

Még több tudomány, új magyar nyelvű források

Fri, 22 Feb 2019 14:59:00 GMT
Mi az az asztroköltészet? Hogyan illusztráljuk az évszakok váltakozását egy narancs segítségével? Mi a matematika és a filmek közötti kapcsolat?

Személyre szabott tanulás és egyetemes tervezés

Mon, 18 Feb 2019 16:25:00 GMT
A pedagógusok az egyetemes tervezés alapelveit jól tudják hasznosítani a személyre szabott tanulásban és tanításban, a tanulói önállóság támogatásában

BETT SHOW 2019 I.

Thu, 14 Feb 2019 07:00:00 GMT
A londoni Bett Show az egyik legjelentősebb oktatási kiállítás.

BETT SHOW 2019 II.

Thu, 14 Feb 2019 07:00:00 GMT
A tanítást segítő eszközök között nem pusztán szórakoztató robotokat vagy aktív tanulásra ösztönző színes eszközöket találunk.

BETT SHOW 2019 III.

Thu, 14 Feb 2019 07:00:00 GMT
A Bett Show színes világában nehéz lenne rangsorolni, hiszen annyi szempont érvényesülhet, hogy melyik a legmodernebb, a legkidolgozottabb...

Ők a Sulinetwork-díj nyertesei 2019-ben

Wed, 13 Feb 2019 18:22:00 GMT
2019. február 12-én az Oktatási Hivatal IV. Országos Szaktanácsadói Konferenciáján került sor az Sulinetwork-díjak átadására.

Jegyzetelj okosan! – a Cornell-módszer

Fri, 08 Feb 2019 22:06:00 GMT
A jó jegyzet a tanulás alapja. A tanulmányaink során rengeteget jegyzetelünk, memorizálunk, ehhez nyújt segítséget a Cornell-módszer.

2019. FEBRUÁR 5. A BIZTONSÁGOS INTERNET NAPJA

Tue, 05 Feb 2019 08:36:00 GMT
2019. FEBRUÁR 5. A BIZTONSÁGOS INTERNET NAPJA – SZERKESSZ VELÜNK!

Csatlakozzon az eTwinning YouTube közösségéhez!

Mon, 04 Feb 2019 07:00:00 GMT
Csatlakozzon az eTwinning YouTube közösségéhez és nyerjen eTwinning-ajándéktárgyakat!

Tájékoztatás a szülők részére

2018-08-18
Adminisztrátor
2
605
Az igénylőlapot a 2018/2019-es Iskolai,-Óvodai, és Bölcsődei évre vonatkozóan kötelező kitölteni minden étkezés megigényléshez abban az esetben is, ha a gyermek kedvezményes étkezésre nem jogosult.
Kedvezményre jogosító nyilatkozatok érvényesítéséhez szükséges papírok:
 Nagycsaládos kedvezmény: (3 vagy több gyermek)
 • elegendő a szülői nyilatkozat figyelembe véve az erre vonatkozó törvényi előírásokat.
8. sz. melléklet kitöltése iskolai tanulók esetében
6. sz. melléklet kitöltése óvodások esetében
FONTOS: 25 év feletti (bármilyen képzésben résztvevő) tanuló gyermek NEM számít bele a családban nevelkedő gyerekek létszámába, kivéve ha súlyos fogyatékossággal él, és ezt igazolják!
Tartós betegség vagy fogyatékosság- díj kedvezmény esetén
 • igazolás emelt összegű családi pótlékról (MÁK határozat másolata) vagy
 • Igazolás tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermekről (szakorvos állítja ki). vagy
 • Szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye (ha az állapot nem végleges a kedvezmény a határozatban vagy szakvéleményben meghatározott időtartama alatt vehető igénybe)
FONTOS: A hatósági kártya önmagában nem elegendő igazolási mód!
Rendszeres gyermekvédelmi - díj kedvezmény esetén
 • a települési önkormányzat jegyzőjének rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt megállapító határozata, mely kijelöli a kedvezményezett részére az igénybevételre jogosító kezdő napot, ez általában1 éves időtartam.
 • A kedvezmény csak a határozat szerinti időtartam alatt jár!
FONTOS: Az önkormányzat által kiadott halmozottan hátrányos helyzet megállapítására vonatkozó dokumentum esetében a kedvezmény ezen a jogcímen nem érvényesíthető!
Nevelésbe vett/ utógondozói ellátás - díj kedvezmény esetén
 • gyámhatósági határozat, amely kimondja a nevelésbe vételt.
 • 9. melléklet az átmeneti otthon által kitöltve, lepecsételve (nevelőszülői aláírással, pecsét nélkül nem fogadható el)
 
FONTOS: a Gyvt.151.§(8) bek. értelmében a nevelőszülőknél, gyermekotthonban vagy más bentlakásos intézményben ideiglenes hatállyal elhelyezettek, illetve nem nappali rendszerű oktatásban résztvevő utógondozói ellátásban részesülő fiatal után a normatív kedvezmény nem vehető igénybe.
 
Jövedelem alapú térítésmentes ellátás (KIZÁRÓLAG ÓVODAI, BÖLCSŐDEI ELLÁTÁS ESETÉN)
 • jövedelemnyilatkozat kitöltése (6.sz. melléklét f. pontjának jelölése)
Diétás étkezéshez kapcsolódó tudnivalók (nem feltétlenül kapcsolódik a tartós betegség kedvezményhez)
Diétás étrend igényléséhez feltétlenül szükséges a jogszabályban nevesített  szakorvos igazolása (gasztroenterológiai, diabetológiai  stb .szakvélemény) Házi gyermekorvosi igazolás nem elegendő!
Szakorvosi igazolás és diétás igénylőlap kitöltése nélkül nem tudjuk a diétás étkezést biztosítani!!
Figyelmeztetés!! A különböző jogcímekre járó jogosultságok nem vonhatóak össze! (célszerű azt választani, amelyik hosszabb időtartamú vagy végleges állapotot igazol)
A 2018/2019 év szeptember havi befizetése készpénzzel történik az étkezést  igénylők esetében.
E-mail–en küldött, fénymásolt, valamint hiányosan kitöltött igénylőlapokat, nyilatkozatokat, nem áll módunkban elfogadni.
Befizetéshez kapcsolódó információk
 • A szeptemberre szóló befizetési napok száma 20 nap.
 • 2018 októberre szóló befizetés a leadott igénylőlapnak megfelelően már átutalással is teljesíthető.
 • A fizetési mód megváltoztatásának igényéről az intézmény gazdasági ügyintézőjét tájékoztatni kell, a tájékoztatást követően a 2. hónaptól tudjuk a fizetési mód megváltoztatását elfogadni.
 • átutalással történő díjfizetés csak az előre kiállított átutalásos számla szerint történhet. Tényleges igénybe vétel kezdő napja: az IGSZ fizetési  számláján történő jóváírás, és a gazdasági ügyintéző felé történő visszaigazolás után kezdődhet
 •  átutalásos fizetési mód esetén a számlán szereplő számlaszámra kell utalni
 •  10402599-00026419--00000004  közleménybe: a tanuló neve, osztálya,  csoport megnevezése, ill. a kiküldött számla száma megnevezésének beírása szükséges,
 • a megrendelt étkezési napokra megállapított étkezéstérítési díjat az igénybe vételt megelőzően, előre kell megfizetni a szolgáltatást nyújtó  IGSZ részére,
 • a bármely ok miatt bekövetkező hiányzás esetén a befizetett étkezési napot megelőző nap reggel 9 óráig történő lemondást lehet a következő naptól érvényesíteni. Ettől későbbi időpontban való lemondás érvényesítésére (9 óra után 15 óráig) telefonon, vagy a gazdasági ügyintéző felé e-mailben történő jelzés alapján csak a lemondást követő második naptól van lehetőség, 76/555-204
 • lemondás esetén a visszajáró térítési díjat folytatólagos étkezés igénybe vétel esetén a következő hónapban jóváírják, vagy visszafizetik a szülő számlájára, ha az étkeztetést már nem veszik igénybe.
 • a tanuló jogosult étkezési jegyre, amelyet intézmény típustól függően - a befizetést követően - a gazdasági ügyintéző nyomtat ki .
 • Az elveszett, elhagyott étkezési jegyet legfeljebb egy alkalommal tudunk pótolni a szolgáltatásnyújtás biztonsága érdekében,
 • iskolai rövidített tanítási napokon, vagy külső programokon is megilleti az étkeztetés a tanulót, alternatív megoldásként akár hideg élelmezési csomag biztosításával.
 • iskolai tanítási napokon minden tanulót megilleti az étkeztetéshez való jog, ha arra a tanuló vagy szülő / gondviselő igény tart, írásban nyilatkozik róla, és befizeti az ellenértéket.
 • iskola/intézmény vezetője csak a tanítás nélküli munkanapokra jogosult az igénybe vevők (tanulók, szülők, gondviselők) helyett lemondani az étkezést.
 • két havi térítési díj elmaradása  esetén a hátralék behajtását kezdeményezik. Fizetési hajlandóság (részletfizetési megállapodás, törlesztés) esetén lehetőség van újra bekapcsolódni az étkezésbe
 
Szeptember havi étkezés, és nyilatkozatok rendezése a következő időpontokban lehetséges az IGSZ IRODÁBAN
(Lajosmizse, Ceglédi út 1.sz.):
 
2018. augusztus 27. – augusztus 31.
2018. szeptember 03.
 08:00 - 15:00 közötti időszakban
 
Az időpont betartását köszönjük!

 
8.sz. melléklet
Mellékletek a lenti csatolmányokon elérhető.

Facebook

Weboldal készítés: uniti.huKövess minket Facebookoninfo@lajosmizseiskola.hu - © Minden jog fentartva - honlap adatok