Belépés
Aktuális

Matematika háziverseny

2018-11-21
Adminisztrátor
38

Meghívó

2018-11-07
Adminisztrátor
54
MEGHÍVÓ A LAJOSMIZSEI FEKETE ISTVÁN SPORTISKOLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERETETTEL VÁRJA A NAGYCSOPORTOS GYEREKEKET ÉS HOZZÁTARTOZÓIKAT BEISKOLÁZÁSI PROGRAMJAIRA!

Papírgyűjtés

2018-10-20
Adminisztrátor
98

Tájékoztató

2018-10-18
Adminisztrátor
102

Bolyai Matematika Csapatverseny

2018-09-05
Adminisztrátor
140
Iskolánk tanulói közül 4 fős csapatok jelentkezését várjuk a versenyre 2018. szeptember 14-ig a tanítóknál, szaktanároknál.

Tájékoztatás a szülők részére

2018-08-18
Adminisztrátor
2
445

Papírgyüjtés

2018-06-01
Adminisztrátor
196
Az iskola a hagyományokhoz híven idén is megrendezi a PAPÍRGYŰJTÉST!

Nyári napközi felmérés

2018-05-29
Adminisztrátor
1
196

Gyermekekért Plusz Alapítvány

2018-05-18
Adminisztrátor
178

Futófesztivál 2018

2018-05-15
Adminisztrátor
509

Jótékonysági bál

2018-02-10
Adminisztrátor
475

Felhívás

2017-12-05
Adminisztrátor
292
IDŐPONT VÁLTOZÁS: TÉRÍTÉSI  DÍJ PÓTBEFIZETÉS 

Étkezési díj befizetés

2018-09-27
Adminisztrátor
789
Felhívás!

Te szedd! Önkéntesen a tiszta Magyarországért!

2017-09-15
Adminisztrátor
299

XXVIII. Zrínyi Ilona matematikaverseny

2017-09-05
Adminisztrátor
331
Sulinet hírmagazin

No News is Fake News projekt

Fri, 14 Dec 2018 12:45:00 GMT
Tóth Éva újabb európai eTwinning projektet indított a diákjaival, amelynek részleteit most Önökkel is megosztja.

Egy nemzetközi IKT felmérés előzetes eredményei

Mon, 03 Dec 2018 19:13:00 GMT
A záró konferencián bemutatásra kerültek a kutatás során összegyűjtött adatok előzetes eredményei...

Top Tools for Learning 2018

Mon, 26 Nov 2018 11:41:00 GMT
A Top Tools for Learning egy évente publikált összefoglaló áttekintés a 200 legnépszerűbb tanulást támogató digitális eszközről...

Milyen a jövő osztályterme?

Wed, 07 Nov 2018 18:57:00 GMT
A jövő osztályterméről gondolkodva mindenkinek más és más jut az eszébe.

Minden tizedik iskola csatlakozott a Code Week-hez

Tue, 30 Oct 2018 15:37:00 GMT
Minden eddiginél többen vettek részt idén a Code Week-en.

eTwinning Magyarország Verseny és Gyereknap 2018

Thu, 25 Oct 2018 09:58:00 GMT
Az eTwinning Magyarországi Szolgáltató Pont minden év őszén megrendezi az eTwinning Magyarország Versenyt...

Jövő osztályterme képzési kínálat 2019-re

Thu, 18 Oct 2018 11:43:00 GMT
A European Schoolnet a Jövő Osztályterme koncepcióhoz kapcsolódó, fizetős tréningeket hirdet 2019-re.

eTwinning Hetek Pályázat

Wed, 17 Oct 2018 17:39:00 GMT
Az eTwinning program keretein belül megrendezett eTwinning Hetek programjaiban a Magyarországi Szolgáltató Pont is közreműködik.

FCL, sulik, Portugália 3.

Fri, 12 Oct 2018 18:57:00 GMT
Mit is takar az FCL koncepció? Hogyan néz ki a Jövő Osztályterme Portugáliában?

FCL, sulik, Portugália 2.

Fri, 12 Oct 2018 18:51:00 GMT
Mit is takar az FCL koncepció? Hogyan néz ki a Jövő Osztályterme Portugáliában?

Tájékoztatás a szülők részére

2018-08-18
Adminisztrátor
2
444
Az igénylőlapot a 2018/2019-es Iskolai,-Óvodai, és Bölcsődei évre vonatkozóan kötelező kitölteni minden étkezés megigényléshez abban az esetben is, ha a gyermek kedvezményes étkezésre nem jogosult.
Kedvezményre jogosító nyilatkozatok érvényesítéséhez szükséges papírok:
 Nagycsaládos kedvezmény: (3 vagy több gyermek)
 • elegendő a szülői nyilatkozat figyelembe véve az erre vonatkozó törvényi előírásokat.
8. sz. melléklet kitöltése iskolai tanulók esetében
6. sz. melléklet kitöltése óvodások esetében
FONTOS: 25 év feletti (bármilyen képzésben résztvevő) tanuló gyermek NEM számít bele a családban nevelkedő gyerekek létszámába, kivéve ha súlyos fogyatékossággal él, és ezt igazolják!
Tartós betegség vagy fogyatékosság- díj kedvezmény esetén
 • igazolás emelt összegű családi pótlékról (MÁK határozat másolata) vagy
 • Igazolás tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermekről (szakorvos állítja ki). vagy
 • Szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye (ha az állapot nem végleges a kedvezmény a határozatban vagy szakvéleményben meghatározott időtartama alatt vehető igénybe)
FONTOS: A hatósági kártya önmagában nem elegendő igazolási mód!
Rendszeres gyermekvédelmi - díj kedvezmény esetén
 • a települési önkormányzat jegyzőjének rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt megállapító határozata, mely kijelöli a kedvezményezett részére az igénybevételre jogosító kezdő napot, ez általában1 éves időtartam.
 • A kedvezmény csak a határozat szerinti időtartam alatt jár!
FONTOS: Az önkormányzat által kiadott halmozottan hátrányos helyzet megállapítására vonatkozó dokumentum esetében a kedvezmény ezen a jogcímen nem érvényesíthető!
Nevelésbe vett/ utógondozói ellátás - díj kedvezmény esetén
 • gyámhatósági határozat, amely kimondja a nevelésbe vételt.
 • 9. melléklet az átmeneti otthon által kitöltve, lepecsételve (nevelőszülői aláírással, pecsét nélkül nem fogadható el)
 
FONTOS: a Gyvt.151.§(8) bek. értelmében a nevelőszülőknél, gyermekotthonban vagy más bentlakásos intézményben ideiglenes hatállyal elhelyezettek, illetve nem nappali rendszerű oktatásban résztvevő utógondozói ellátásban részesülő fiatal után a normatív kedvezmény nem vehető igénybe.
 
Jövedelem alapú térítésmentes ellátás (KIZÁRÓLAG ÓVODAI, BÖLCSŐDEI ELLÁTÁS ESETÉN)
 • jövedelemnyilatkozat kitöltése (6.sz. melléklét f. pontjának jelölése)
Diétás étkezéshez kapcsolódó tudnivalók (nem feltétlenül kapcsolódik a tartós betegség kedvezményhez)
Diétás étrend igényléséhez feltétlenül szükséges a jogszabályban nevesített  szakorvos igazolása (gasztroenterológiai, diabetológiai  stb .szakvélemény) Házi gyermekorvosi igazolás nem elegendő!
Szakorvosi igazolás és diétás igénylőlap kitöltése nélkül nem tudjuk a diétás étkezést biztosítani!!
Figyelmeztetés!! A különböző jogcímekre járó jogosultságok nem vonhatóak össze! (célszerű azt választani, amelyik hosszabb időtartamú vagy végleges állapotot igazol)
A 2018/2019 év szeptember havi befizetése készpénzzel történik az étkezést  igénylők esetében.
E-mail–en küldött, fénymásolt, valamint hiányosan kitöltött igénylőlapokat, nyilatkozatokat, nem áll módunkban elfogadni.
Befizetéshez kapcsolódó információk
 • A szeptemberre szóló befizetési napok száma 20 nap.
 • 2018 októberre szóló befizetés a leadott igénylőlapnak megfelelően már átutalással is teljesíthető.
 • A fizetési mód megváltoztatásának igényéről az intézmény gazdasági ügyintézőjét tájékoztatni kell, a tájékoztatást követően a 2. hónaptól tudjuk a fizetési mód megváltoztatását elfogadni.
 • átutalással történő díjfizetés csak az előre kiállított átutalásos számla szerint történhet. Tényleges igénybe vétel kezdő napja: az IGSZ fizetési  számláján történő jóváírás, és a gazdasági ügyintéző felé történő visszaigazolás után kezdődhet
 •  átutalásos fizetési mód esetén a számlán szereplő számlaszámra kell utalni
 •  10402599-00026419--00000004  közleménybe: a tanuló neve, osztálya,  csoport megnevezése, ill. a kiküldött számla száma megnevezésének beírása szükséges,
 • a megrendelt étkezési napokra megállapított étkezéstérítési díjat az igénybe vételt megelőzően, előre kell megfizetni a szolgáltatást nyújtó  IGSZ részére,
 • a bármely ok miatt bekövetkező hiányzás esetén a befizetett étkezési napot megelőző nap reggel 9 óráig történő lemondást lehet a következő naptól érvényesíteni. Ettől későbbi időpontban való lemondás érvényesítésére (9 óra után 15 óráig) telefonon, vagy a gazdasági ügyintéző felé e-mailben történő jelzés alapján csak a lemondást követő második naptól van lehetőség, 76/555-204
 • lemondás esetén a visszajáró térítési díjat folytatólagos étkezés igénybe vétel esetén a következő hónapban jóváírják, vagy visszafizetik a szülő számlájára, ha az étkeztetést már nem veszik igénybe.
 • a tanuló jogosult étkezési jegyre, amelyet intézmény típustól függően - a befizetést követően - a gazdasági ügyintéző nyomtat ki .
 • Az elveszett, elhagyott étkezési jegyet legfeljebb egy alkalommal tudunk pótolni a szolgáltatásnyújtás biztonsága érdekében,
 • iskolai rövidített tanítási napokon, vagy külső programokon is megilleti az étkeztetés a tanulót, alternatív megoldásként akár hideg élelmezési csomag biztosításával.
 • iskolai tanítási napokon minden tanulót megilleti az étkeztetéshez való jog, ha arra a tanuló vagy szülő / gondviselő igény tart, írásban nyilatkozik róla, és befizeti az ellenértéket.
 • iskola/intézmény vezetője csak a tanítás nélküli munkanapokra jogosult az igénybe vevők (tanulók, szülők, gondviselők) helyett lemondani az étkezést.
 • két havi térítési díj elmaradása  esetén a hátralék behajtását kezdeményezik. Fizetési hajlandóság (részletfizetési megállapodás, törlesztés) esetén lehetőség van újra bekapcsolódni az étkezésbe
 
Szeptember havi étkezés, és nyilatkozatok rendezése a következő időpontokban lehetséges az IGSZ IRODÁBAN
(Lajosmizse, Ceglédi út 1.sz.):
 
2018. augusztus 27. – augusztus 31.
2018. szeptember 03.
 08:00 - 15:00 közötti időszakban
 
Az időpont betartását köszönjük!

 
8.sz. melléklet
Mellékletek a lenti csatolmányokon elérhető.

Facebook

Weboldal készítés: uniti.huKövess minket Facebookoninfo@lajosmizseiskola.hu - © Minden jog fentartva - honlap adatok