A 2019/20-as tanév helyi rendje

A 2019/20-AS TANÉV HELYI RENDJE
A tanítás nélküli munkanapok időpontjai, felhasználása
 
sz. esemény / téma felelős időpont résztvevők,
feladatok
1. Pályaorientációs nap Osztályfőnökök 2019.nov.04. pedagógusok,
diákok
2. Digitális pályázatban (3.2.3-17) résztvevő pedagógusok tudásmegosztása Pedagógusok 2019.dec.20. pedagógusok, alkalmazottak
3. Félévzáró értekezlet Intézmény - vezető 2020.febr.03. pedagógusok, alkalmazottak
4. 3.2.3-17 pályázat keretében megrendezendő szakmai nap előkészítése, programtervezet, feladatelosztás Veszelszkiné Nagy Erika


Dajka Dénes
Barna Beáta
2020.ápr.08. pedagógusok, alkalmazottak
5. Felkészülés az országos Kele napon való részvételre Berta István
Barna Beáta
2020.ápr.15. pedagógusok, alkalmazottak
6. Európa nap, DÖK nap diákönkormányzat 2019.június 10. tanulók, pedagógusok, DÖK

A tanév szorgalmi időszaka
Az első tanítási napja 2019. szeptember 02. (hétfő) és utolsó tanítási napja 2020. június 15. (hétfő).
A tanítási napok száma száznyolcvan (180) nap.
A tanítási év első féléve 2020. január 24-ig (péntek) tart. Az iskolák 2020. január 31-ig (péntek) értesítik a tanulókat, szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről.
A szünetek időtartama
Az őszi szünet 2019. október 26-tól (szombat) 2019. november 03-ig (vasárnap) tart.
A téli szünet 2019. december 21-től (szombat) 2020. január 05-ig (vasárnap) tart.
A tavaszi szünet 2020. április 09-től (csütörtök) 2020. április 14-ig (kedd) tart. 2019.
Az őszi-, téli-, tavaszi szünetek napjain, ha azok munkanapra esnek, az iskolának gondoskodnia kell a tanulók felügyeletéről.A nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk mártírjainak emlékét, példáját őrző emléknapok, valamint az iskolai élethez kapcsolódó és az iskola hagyományainak ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok, megemlékezések időpontja:
 
sz. esemény / téma felelős időpont
1. Az aradi vértanúk emléknapja (október 6.) Magyar munkaközösség 2019. október 04.
2. Az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe (október
23.)
Kovács Edit
Alsós tagozat: osztályfőnökök
2019. október 22.
3. A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai emléknapja (február 25.) Kontra Attila 2020. február 25.
4. Az 1848-as forradalom és szabadságharc ünnepe (március
15.)
Marton Mariann 2020. március 13.
5. A holokauszt áldozatai emléknapja
(április 16.)
Menczel Mónika 2020.április16.
6. A Nemzeti Összetartozás Napja
(június 4.)
Veszelszki Erzsébet
Kontra Attila
Pósfay Péterné
2020. június 4.


Az iskola hagyományai ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok
 
sz. esemény felelős időpont
1. Családi nap Molnár Andrea, Kovácsné Szegedi Mária 2019. okt.18.
2. Iskolába hívogató beiskolázási program alsós munkaközösség 2019.09.-2020.04.
3. Tök jó nap Alsós munkaközösség 2019. október 22.
4. Márton nap Sápiné Aczél Ágnes 2019. november
5. Mikulás osztályfőnökök 2019. december 06.
6. Karácsonyi ünnepi műsor Szilaj Katalin
Gacsalné Sándor CSilla
2019. december 19.
7. Fekete István projekt hét Miklósné Szeleczki Éva
Kéri Tiborné
2020. 01.13.-01.17.
8. Oviolimpia testnevelés munkaközösség 2019.01.


Az iskolai élethez kapcsolódó programok:
 
sz. esemény felelős időpont
1. Gólyatábor Első évfolyamos tanítók 2019.08.29-30.
2. Tanévnyitó ünnepély Veszelszkiné Nagy Erika 2019. 09. 02.
3. Egészséghét pedagógusok 2019. 09.30-10.04.
4. Alsós-felsős farsangi mulatság Kovács János
Horváth Sándor
Gilyán Erika
2020. 02.
5. Tavaszi futónap Kacskóné Antóni Katalin
Kulcsárné Halasi Ágnes
2020. 04.
6. Iskolai Gála Kovácsné Szegedi Mária
Csehné Nagy Angéla Emese
2020. 04.
7. Osztálykirándulások Osztályfőnökök 2020. 05.
8. Ballagás 7.évfolyam osztályfőnökei 2020. 06. 12.
9. Tanévzáró ünnepély Göblyös Julianna
Lestár Katalin
2020. 06.