A 2020/21-as tanév helyi rendje

A 2020/2021 - es tanév helyi rendje
 
Időpont Esemény Felelősök, közreműködők
2020.08.17-19.
2020.08.24-29.
Takarítás, az iskola környezetének, működési feltételeinek megteremtése, adminisztratív feladatok. intézményvezetés, iskolatitkár,
takarítók, gondnok
2020.08.24. Nevelőtestületi értekezlet
- Tanévi munka- és programterv előzetes egyeztetése
- Tantárgyfelosztás, feladatok
- Munkakörök kialakítása
- Intézkedési terv a 2020/2021. tanévben a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről
intézményvezető
2020.08.24. Munkaközösségi megbeszélés Munkaközösség-vezetők
2020.08.24. Belső Ellenőrzési Csoport munkaértekezlete Csépányi Rita
2020.08.24. Munka-, tűz- és balesetvédelmi oktatás alkalmazotti közösség
2020.08.27. Gólyatábor Első évfolyamos tanítók
2020.08.27. RSZTOP-2.1.1-16-2017- tanszercsomag osztása osztályfőnökök
2020.09.01. 1. osztályosok köszöntése intézményvezetés,
 
Időpont Esemény Felelősök, közreműködők
2020.09.01 - 04. Osztályfőnöki órák
- intézkedési terv átbeszélése
- órarend
- házirend
- munka-, baleset-, katasztrófa-, tűzvédelmi oktatás (s ez tantárgyanként is folytatódik)
- osztályfeladatok és tervek
- Dök tagok választása
osztályfőnökök
2020.09.07. Nevelőtestületi értekezlet intézményvezető
2020.09.07. SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEK
-   Összevont szülői értekezlet
- Tantárgyi követelmények
- Osztályprogramok, egyéni feladatok
- Osztályszintű SZM vezetők választása
 
intézményvezető, osztályfőnökök
2020.09.09. Munkaközösségi és BECS munkamegbeszélés.
 
mk.vezetők
2020.09.07-11. Anyakönyvek rendezése, bizonyítványok begyűjtése   osztályfőnökök
2020.09.10. MATEGYE internetes verseny nevezés Barna Beáta
 
Időpont Esemény Felelősök, közreműködők
2020.09.11. DÖK megalakulása, tisztségviselőinek megválasztása Kontra Attila
2020.09.11. Az ötödikesek bemutatása a felsős nevelőknek (szakmai  konzultáció) Besenyi Márta
2020.09.14. Bolyai Matematika Csapatverseny nevezés Barna Beáta, Besenyi Márta
2020.09.24. Helytörténeti konferencia történelem mk.
2020.09.21-25. Környezet- és egészségvédelmi hét (drogprevenció, dohányzás és alkohol káros hatásai, egészséges táplálkozás) munkaközösségek
2020.09.25. Tanmenetek, szakköri munkatervek, leadása minden nevelő
 
2020.09.25. Európai Diáksport Nap Marton Marianna
2020. 09. 21 -10.  12.  Országos pályaorientációs vizsgálat (mérés) Szappanos Csilla
2020.10.01. A Zene Világnapja Marton Marianna, Berta István
2020. 10. 04. Állatok világnapja osztályfőnökök
2020.10.06. Megemlékezés az aradi vértanúkról osztályfőnökök
2020.10.05 - 09. Fenntarthatósági témahét Sápiné Aczél Ágnes, Marton Marianna, Balda Beatrix
Időpont Esemény Felelősök, közreműködők
2020.10.12-14. Papírgyűjtés Marton Marianna
2020.10.18. Szakköri tervek leadása pedagógusok
2020.10.19. Bolyai nevezés informatikából, matematikából Gilyán Erika
2020.10.7-22. Europe Code Week Horváth Sándor,
2020.10.20. Osztályfőnöki munkatervek leadása osztályfőnökök
2020.10.15. DIFER javaslat elkészítése Veszelszkiné Nagy Erika
2020.10.22. 10:00 Megemlékezés az októbert 23-i nemzeti ünnepről 8. osztály
2020.10.22. A Difer mérésben résztvevők létszámának adatszolgáltatása –OH intézményvezető
2020.10.22. Tök jó nap Alsós munkaközösség
2020.10.22. Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap  
2020.10.23 – 11.01. Őszi szünet  
2020.11.02. Pályaorientációs nap: Pályaválasztási kiállítás, pályaorientációs programok osztályfőnökök
2020.10. hónaptól – 2021. 04.hónapig Iskolába hívogató programsorozat
a leendő elsős gyermekeknek és szüleiknek
intézményvezető,
Bojtos Béláné
2020.11.10. Nevelési értekezlet. intézményvezető
 
Időpont Esemény Felelősök, közreműködők
2020.11.10 – 11. Nyílt tanítási napok intézményvezető- helyettes,
szaktanárok
 
2020.11.11. Munkaközösségi megbeszélés, BECS megbeszélés Munkaközösség-vezetők
2020.11.20. Az országos kompetenciaméréshez és idegen nyelvi méréshez szükséges adatszolgáltatás határideje Szappanos Csilla
2020.11.27. Karácsonyfa leadása osztályfőnökök
2020.11.29. Első adventi gyertyagyújtás pedagógusok
2020.12.04. DIFER mérés lebonyolításának határideje Balogh Ágnes
2020.12.08. Nevelőtestületi megbeszélés intézményvezető
2020.12.06-08. Mikulás délután Kontra Attila, oszt.fők
2020.12.06. Második adventi gyertyagyújtás  
2020.12.08. A tanulók jelentkeztetése a központi írásbeli vizsgára Pósfay Péterné
2020.12.10. Karácsonyi kézműves foglalkozások osztályfőnökök
2020.12.11. Luca napi zsibvásár szaktanárok
2020.12.13. Harmadik adventi gyertyagyújtás  
2020.12.18. Karácsonyi ünnepély osztályfőnökök
     
Időpont Esemény Felelősök, közreműködők
2020.12.18. Téli szünet előtti utolsó tanítási nap  
2020.12.19 -2021.01.03. Téli szünet  
2021.01.04. Téli szünet utáni első tanítási nap intézményvezető
2021.01.11. Bukásra álló tanulók értesítése osztályfőnökök
2021.01.11 – 04.23. NETFIT mérés lebonyolítása Szekeres László
2021.01.11. Szülői értekezlet a továbbtanulásról osztályfőnökök  8. o.
2021.01.18-22. Fekete István projekt hét alsó tagozat 
2021.01.18 – 01.22.
 
A Magyar Kultúra Hete
 
Kovács Edit
2021.01.18-20. Az első félév vége
Félévi osztályozó értekezlet (bizonyítványok kiosztása legkésőbb jan. 29.)
intézményvezető, osztályfőnökök
2021.01.29. I. félévet értékelő nevelési értekezlet intézményvezető, osztályfőnökök
2021.01.29. Munkaközösségi és BECS munkaértekezlet Munkaközösség-vezetők
2021.02.01. SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEK:
összevont szülői értekezlet
az első félév értékelése
osztályfőnökök
2021.02.12. Iskolai farsang Veszelszkiné Nagy Erika, Besenyi Márta
2021.02.25. Kommunista és egyéb diktatúrák áldozataira emlékezünk. Szládik Alíz
Időpont Esemény Felelősök, közreműködők
2021.03.09. Nevelőtestületi értekezlet: beiskolázási terv elfogadása. intézményvezető
2021.03.05-09. Pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hete (pénz7 program folytatása Barna Beáta,
2021.03.12. PI nap matematikai mk.
 
2021.03.12. Március 15-i ünnepély Marton Marianna
 
2021.03.17 Varjú Lajos Természettudományi Emlékverseny Gilyán Erika, Balda Beatrix,
2021.03.17. Gergely-járás Polgár Katalin, Bitai Judit
2021. 03. 22. A víz világnapja szaktanárok, osztályfőnökök
2021.03.31. Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap szaktanárok, osztályfőnökök
2021.04.01 – 06. Tavaszi szünet  
2021.04.07. Tavaszi szünet utáni első tanítási nap  
2021.04.09-13. Digitális témahét Gilyán Erika, Horváth Sándor
2021.04.09. Költészet Napja – versmondó verseny Kelemenné Barta Ágnes
2021.04.13. Nevelőtestületi értekezlet intézményvezető
2021.04.14.
2021.04.19-23.
Fogadóórák, szülői értekezletek szaktanárok, osztályfőnökök
2021.04.15-16. Elsősök beíratása iskolatitkár, leendő elsős osztályfőnök
     
Időpont Esemény Felelősök, közreműködők
2021.04.16. A holokauszt magyarországi áldozataira emlékezünk Kovács Edit
2021. 04.20-21.
 
Nyílt tanítási napok intézményvezető- helyettes,
szaktanárok
2021. 04. 22. A Föld napja Balda Beatrix, Szládik Aliz
2021.04.23-27. Fenntarthatósági témahét Barna Beáta
2021.05.03. Anyák napja osztályonként alsós osztályfőnökök
2021.05.08. Tavaszi futónap Kacskóné A. Katalin, Móra Ferenc
2021.05.10. Madarak és fák napja szaktanárok, osztályfőnökök
2021.05.10. Környezetvédelmi nap Marton Marianna
2021.05.11. Nevelőtestületi megbeszélés intézményvezető
2021.05.15. Bukásra álló tanulók kiértesítése osztályfőnökök
2021.05.19. Országos idegen nyelvi mérés Adonyi Gabriella
intézményvezető- helyettes
2021.05.26. Országos kompetenciamérés:
matematika, szövegértés
Barna Beáta
intézményvezető- helyettes
2021.05.31. Honismereti verseny Kovács Edit
2021.05. Osztálykirándulások Osztályfőnökök
2021.05.28. NETFIT mérés adatrögzítésének határideje Szekeres László
2021.06.04. Nemzeti Összetartozás Napja Kontra Attila
     
Időpont Esemény Felelősök, közreműködők
2021.06.07. Iskola kóstoló Leendő 1.oszt.tanítók
2021.06.07. 1.osztályos szülői értekezlet Leendő 1.oszt.tanítók
2021.06.11. Osztályozó értekezlet intézményvezető, osztályfőnökök, szaktanárok
2021.06.10. Munkaközösségi és BECS munkaértekezlet Munkaközösség-vezetők
2021.06.14. DÖK nap Kontra Attila
2021.06.15. Ballagás intézményvezető, 7. évfolyam
2021.06.18. Tanévzáró ünnepély Kovácsné Szegedi Mária, Földháziné Utasi Ilona
2021.06.22. Évet értékelő nevelési értekezlet intézményvezető
2021.06.22. Értesítések kiküldése az osztályozó és javítóvizsgák időpontjáról iskolatitkár, intézményvezető-helyettes