A 2021/22-es tanév helyi rendje 
Időpont Esemény Felelősök, közreműködők
2021.08.16-19.
2021.08.23-27.
Takarítás, az iskola környezetének, működési feltételeinek megteremtése, adminisztratív feladatok. intézményvezetés, iskolatitkár,
takarítók, gondnok
2021.08.30. Nevelőtestületi értekezlet
- Tanévi munka- és programterv előzetes egyeztetése
- Tantárgyfelosztás, feladatok
- Munkakörök kialakítása
- Intézkedési terv a 2021/2022. tanévben a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről
intézményvezető
2021.08.30. Munkaközösségi megbeszélés Munkaközösség-vezetők
2021.08.30. Belső Ellenőrzési Csoport munkaértekezlete Marton Marianna
2021.08.30. Munka-, tűz- és balesetvédelmi oktatás alkalmazotti közösség
2021.08.31. Gólyatábor Első évfolyamos tanítók
2021.08.31. RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001 tanszercsomag osztása osztályfőnökök
2021.09.01. Tanévnyitó 4. évfolyam

 
2021.09.01. 1-4. óra: Tankönyvek kiosztása

 
Marton Marianna
osztályfőnökök
2021.09.01 - 03. Osztályfőnöki órák
- intézkedési terv átbeszélése
- órarend
- házirend
- munka-, baleset-, katasztrófa-, tűzvédelmi oktatás (s ez tantárgyanként is folytatódik)
- osztályfeladatok és tervek
- Dök tagok választása
osztályfőnökök
2021.09.07. Nevelőtestületi értekezlet intézményvezető
2021.09.06.-17. SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEK
- Összevont szülői értekezlet
- Tantárgyi követelmények
- Osztályprogramok, egyéni
feladatok
- Osztályszintű SZM vezetők
választása
intézményvezető, osztályfőnökök
2021.09.09. Munkaközösségi és BECS munkamegbeszélés. mk.vezetők
2021.09.07-11. Anyakönyvek rendezése, bizonyítványok begyűjtése osztályfőnökök
2021.09.10. MATEGYE internetes verseny nevezés Barna Beáta 
Időpont Esemény Felelősök, közreműködők
2021.09.13. DÖK megalakulása, tisztségviselőinek megválasztása Kontra Attila
2021.09.13. Az ötödikesek bemutatása a felsős nevelőknek (szakmai konzultáció) Balda Beatrix
2021.09.17. Bolyai Matematika Csapatverseny nevezés Barna Beáta
2021.09.21-25. Környezet- és egészségvédelmi hét (drogprevenció, dohányzás és alkohol káros hatásai, egészséges táplálkozás) munkaközösségek
2021.09.24. Tanmenetek, szakköri munkatervek, leadása minden nevelő

 
2021.09.24. Európai Diáksport Nap Testnevelő mk.
2021.10.01. A Zene Világnapja Marton Marianna
2021. 10. 04. Állatok világnapja osztályfőnökök
2021.10.06. Megemlékezés az aradi vértanúkról Történelem mk.
2021.10.15. Szakköri tervek leadása pedagógusok
2021.10.15. Bolyai nevezés informatikából, matematikából Gilyán Erika
2021.10.09-24. Europe Code Week Barna Beáta
2021.10.15. Osztályfőnöki munkatervek leadása osztályfőnökök
2021.10.15. DIFER javaslat elkészítése Veszelszkiné Nagy Erika
2010.10.22. 10:00 Megemlékezés az októbert 23-i nemzeti ünnepről
 
2021.10.22. A Difer mérésben résztvevők létszámának adatszolgáltatása –OH intézményvezető
2021.10.22. Tök jó nap Alsós munkaközösség
2021.10.22. Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap
 
2021.10.23 – 11.02. Őszi szünet
 
2021.11.02. Pályaorientációs nap: Pályaválasztási kiállítás, pályaorientációs programok ofők
2021.10. hónaptól – 2022. 04.hónapig Iskolába hívogató programsorozat
a leendő elsős gyermekeknek és szüleiknek
intézményvezető,
alsós mk.
2021.11.09. Nevelési értekezlet. intézményvezető
2021.11.10. Fogadóórák osztályfőnökök, szaktanárok
2021.11.10 – 11. Nyílt tanítási napok intézményvezető- helyettes,
szaktanárok
Időpont Esemény Felelősök, közreműködők
2021.11.11. Munkaközösségi megbeszélés, BECS megbeszélés Munkaközösség-vezetők
2021.11.19. Az országos kompetenciaméréshez és idegen nyelvi méréshez szükséges adatszolgáltatás határideje Szappanos Csilla
2021.11.26. Karácsonyfa leadása osztályfőnökök
2021.11.28. Első adventi gyertyagyújtás pedagógusok
2021.12.03. DIFER mérés lebonyolításának határideje Balogh Ágnes
2021.12.07. Nevelőtestületi megbeszélés intézményvezető
2021.12.06-08. Mikulás délután Kontra Attila, oszt.fők
2021.12.05. Második adventi gyertyagyújtás
 
2021.12.08. A tanulók jelentkeztetése a központi írásbeli vizsgára Pósfay Péterné
2021.12.10. Karácsonyi kézműves foglalkozások osztályfőnökök
2021.12.10. Luca napi zsibvásár szaktanárok
2021.12.12. Harmadik adventi gyertyagyújtás
 
2021.12.20. Karácsonyi ünnepély osztályfőnökök
2021.12.20. Téli szünet előtti utolsó tanítási nap
 
2021.12. 21. Tanítás nélküli munkanap
 
2021.12.21 -2022.01.02. Téli szünet
 
2022.01.03. Téli szünet utáni első tanítási nap intézményvezető
2022.01.07. Bukásra álló tanulók értesítése osztályfőnökök
2022.01.10 – 04.22. NETFIT mérés lebonyolítása Testnevelő mk.
2022.01.10. Szülői értekezlet a továbbtanulásról osztályfőnökök 8. o.
2022.01.17-21. Fekete István projekt hét Berta István, szaktanárok
2022. 01.22.

 
A Magyar Kultúra Napja

 
Kovács Edit
2022.01.21. Az első félév vége
Félévi osztályozó értekezlet (bizonyítványok kiosztása legkésőbb jan. 28.)
intézményvezető, osztályfőnökök
2022.02.04. I. félévet értékelő nevelési értekezlet intézményvezető, osztályfőnökök
2022.02.04. Munkaközösségi és BECS munkaértekezlet Munkaközösség-vezetők
2022.02.07.-18. SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEK:
összevont szülői értekezlet
az első félév értékelése
osztályfőnökök
2022.02.24. Iskolai farsang osztályfőnökök
2022.02.25. Kommunista és egyéb diktatúrák áldozataira emlékezünk. Történelem mk.
2022.03.08. Nevelőtestületi értekezlet: beiskolázási terv elfogadása. intézményvezető
2022.03.07-11. Pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hete (pénz7 program folytatása Barna Beáta
2022.03.11. PI nap matematikai mk.

 
2022.03.11. Március 15-i ünnepély kijelölt évfolyam

 
Időpont Esemény Felelősök, közreműködők
2022.03.17 Varjú Lajos Természettudományi Emlékverseny Természettudományi mk.
2022.03.17. Gergely-járás Alsós mk.
2022. 03. 22. A víz világnapja szaktanárok, osztályfőnökök
2022.04.09. Költészet Napja – versmondó verseny Magyar mk.
2022. április 4–8. Digitális Témahét
 
2022.04.05. Nevelőtestületi értekezlet intézményvezető
2022.04.08. A holokauszt magyarországi áldozataira emlékezünk Kovács Edit
2022. április 11-12-13. Tanítás nélküli munkanap
 
2022.04.14 – 19. Tavaszi szünet
 
2022.04.21.-22. Elsősök beíratása iskolatitkár, leendő elsős osztályfőnök
2021. 04. 22. A Föld napja Term.tud.mk.
2022.04.25. -29. Fogadóórák, szülői értekezletek szaktanárok, osztályfőnökök
2022. 04.26.-27.

 
Nyílt tanítási napok intézményvezető- helyettes,
szaktanárok
2022. 04.25.–29. Fenntarthatósági témahét Barna Beáta
2022.05.02. Anyák napja osztályonként alsós osztályfőnökök
2022.05.07. Tavaszi futónap Testnevelő mk.
2022.05.10. Madarak és fák napja szaktanárok, osztályfőnökök
2022.05.10. Környezetvédelmi nap Marton Marianna
2022.05.10. Nevelő testületi megbeszélés intézményvezető
2022.05.13. Bukásra álló tanulók kiértesítése osztályfőnökök
2022.05.18–31.
2022.05. 04–17.
Országos idegen nyelvi, természettudományi mérés
Országos kompetenciamérés:
matematika, szövegértés


intézményvezető- helyettes
2022.05.31. Honismereti verseny Kővágóné Kálmán Klára
2022.05. Osztálykirándulások Osztályfőnökök
2022.05.27. NETFIT mérés adatrögzítésének határideje Testnevelő mk.
2022.06.03. Nemzeti Összetartozás Napja Történelem mk.
2022.06.07. Iskola kóstoló Leendő 1.oszt.tanítók
2022.06.07. 1.osztályos szülői értekezlet Leendő 1.oszt.tanítók
2022.06.10. Osztályozó értekezlet intézményvezető, osztályfőnökök, szaktanárok
2022.06.14. DÖK nap Kontra Attila
2022.06.15. Ballagás intézményvezető, 7. évfolyam
2022.06.20. Tanévzáró ünnepély Alsós mk.
2022.06.22. Évet értékelő nevelési értekezlet intézményvezető