A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

2021-11-08
Adminisztrátor
279
Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával kapcsolatosan az alábbi szabályok érvényesülnek:
 
  • a házi feladatok legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz kapcsolódó gyakorlás (készség- és képességfejlesztés), valamint a
tananyaghoz kapcsolódó ismeretek megszilárdítása,
  • a házi feladat megoldásának rendszeres ellenőrzése és javíttatása kulcsfontosságú,
  • hétköznapokon nagyobb lélegzetvételű írásbeli házi feladat elkészítéséhez elegendő idő (több nap) álljon rendelkezésre
  • az első – negyedik évfolyamon a tanulók hétvégére (szombatra, vasárnapra), valamint a tanítási szünetek idejére, legfeljebb egyénre szabott, szorgalmi feladatot kaphatnak.
 
Az írásbeli és a szóbeli házi feladatok meghatározásának korlátai és elvei:
 
  • Valósuljon meg a szóbeli és az írásbeli feladatok arányos elosztása.
  • Nem adható olyan házi feladat, amelyet a tanuló életkora és meglévő ismeretei birtokában önállóan nem tud elvégezni.
  • Órai feldolgozásra tervezett teljes tananyag nem adható házi feladatnak.
  • A házi feladat előkészítése, és kijelölése során egyértelműnek kell lenni, hogy a feladat mindenki számára kötelező házi feladat, házi dolgozat, vagy választható szorgalmi feladat.
  • A szorgalmi feladatra adott osztályzat csak abban az esetben számítható be a tanuló érdemjegyébe, ha azt a tanuló kéri.