Alkalmazottak


Vezetőség:
Név Beosztás
Plichta Ildikó intézményvezető, gyógypedagógus, tanító
Balogh Ágnes intézményvezető-helyettes, tanító
Marton Mariann intézményvezető-helyettes, magyar nyelv és irodalom szak, tanító
Szappanos Csilla intézményvezető-helyettes, történelem – angol nyelv szakAlsó tagozat:
Pedagógus neve


 
Osztályfőnök
Szilaj Katalin tanító 1.a
Molnár Gabriella tanító
 
Bodor Éva tanító 1.b
Wenczel Lajosné tanító
 
Gábris Imre tanító 1.c
Molnár Andrea tanító
 
Kovácsné Szegedi Mária tanító 1.d
Kósáné Háry Petra tanító
 
Mészárosné Tasi Katalin tanító 1.e
Daróczi-Dajka Andrea tanító
 
Almásiné Iványosi-Szabó Mariann tanító 2.a
Borbély Bernadett tanító
 
Dajka Dénes tanító Technikai osztály
Polgár Katalin tanító 2.b
Bojtos Béláné tanító
 
Csehné Nagy Angéla Emese tanító 2.c
Kispálné Hasur Zita tanító 2.d
Földháziné Utasi Ilona tanító
 
Kulcsárné Halasi Ágnes tanító 3.a
Kovács János tanító-testnevelés
 
Göblyös Julianna tanító 3.b
Lestár Katalin tanító
 
Veszelszkiné Nagy Erika tanító 3.c
Veszelszki Dániel tanító
 
Balog Evelin tanító 3.d
Kiss Annamária tanító
 
Janovics Edina tanító 4.a
Hagerné Terenyi Rita tanító 4.b
Kéri Tiborné tanító 4.c
Nagyné Orlov Mariann tanító 4.d
Miklósné Szeleczki Éva tanító – angol nyelv
 
Sándor Csilla tanító 4.e
Ipacs - Szabóné Radics Éva tanító
 
Fazekas Zsuzsanna tanító eltérő tantervű tagozat 1-4.
Fekete-Németh Kitti tanító
 
Kiss Lászlóné Sachinger Tünde tanító-fejlesztőpedagógus
 
Kósa Attila testnevelés- etika
 
Szabó Bernadett fejlesztőpedagógus
 
Vargáné Fenyvesi Erzsébet tanító-fejlesztő pedagógus
 Felső tagozat:
Pedagógus neve


 
Osztályfőnök
Szekeres László testnevelés 5. a
Balda Beatrix biológia-technika- etika-természettudomány 5. b
Tamási Petra magyar nyelv és irodalom - történelem 5. c
Szládik Aliz Ildikó földrajz-történelem 5. d
Kovács Edit magyar nyelv és irodalom- történelem 6.a
Nagyné Balogh Mária matematika-technika 6.b
Kacskóné Antóni Katalin testnevelés 6.c
Adonyi Gabriella Erzsébet angol nyelv-kémia-biológia- természetismeret 6.d
Gulyás-Sarkadi Hajnalka matematika- fizika 6.e
Sápiné Aczél Ágnes magyar nyelv és irodalom- német nyelv 7.a
Kontra Attila földrajz-történelem-kémia 7.b
Kővágóné Kálmán Klára történelem- informatika- etika 7.c
Gyurgyik Györgyike magyar nyelv és irodalom-angol nyelv 7.d
Lóczi Imre informatika 8.a
László Ildikó Márta magyar nyelv és irodalom-könyvtár 8.b
Barna Beáta Ilona matematika-technika- informatika 8.c
Marton Mariann int.vez. helyettes 8.d
Avar György testnevelés eltérő tantervű tagozat 5.-8.
Csehné Medve Erika tanító
 
Csernyei Anikó gyógypedagógus
 
Hollós Máté testnevelés
 
Lenkóné Nagy Andrea angol nyelv
 
Móra Ferenc orosz nyelv-testnevelés
 
Patkós Győző földrajz – rajz
 
Szappanos Csilla iskolapszichológus
 
Szemánné Nagy Gizella tanító
 
Tettey Robert Kofi biológia-földrajz- technika-természetismeret
 
Tóth György tanító-informatika-ének
 
Tóthné Maráczi Ágnes angol nyelv
 Pedagógiai munkát segítő munkatársak:
Név Munkakör
Bitai Judit pedagógiai asszisztens
Bujdosó-Járomi Zsuzsanna pedagógiai asszisztens
Gyurgyik Lilla pedagógiai asszisztens
Káposztásné Horváth Zsuzsanna Mária pedagógiai asszisztens
Kiss Nikolett Krisztina pedagógiai asszisztens
Márkus Vanda pedagógiai asszisztens
Kurucz Edina iskolatitkár
Mohl Györgyi pedagógiai asszisztens
Tormásiné Murinai Csilla gyógypedagógiai asszisztens
Turupuli Klára iskolatitkár


Urbán Miklós


rendszergazda
Veszelszki Boglárka pedagógiai asszisztensTechnikai dolgozók:
 
Név Munkakör
Dani Istvánné portás
Danics Márta takarító
Fedacsek Anna takarító
Gombkötő Terézia takarító
Kovács Katalin takarító
Németh Ildikó takarító
Oláh Sándor karbantartó
Pálné Kazai Erika Margit takarító
Palócz Mária Ilona takarító
Rubosné Bódis Éva takarító
Tormási István karbantartó
Tóth Antalné takarító
Újhelyi Sándor takarító
Zala Márta takarító