Alkamazottak

Pedagógusaink
2020/2021
 

Vezetőség:

Név Beosztás
Plichta Ildikó intézményvezető, gyógypedagógus, tanító
Balogh Ágnes intézményvezető-helyettes, tanító
Marton Mariann intézményvezető-helyettes, magyar nyelv és irodalom szak, tanító
Szappanos Csilla intézményvezető-helyettes, történelem – angol szak
 
Alsó tagozat:
Pedagógus neve  
 
Osztályfőnök
Kulcsárné Halasi Ágnes tanító 1.a
Kósáné Háry Petra tanító
Göblyös Julianna tanító 1.b
Lestár Katalin tanító
Veszelszkiné Nagy Erika tanító 1.c
Palya Szilvia tanító
Retkes Evelin tanító 1.d
Janovics Edina tanító 2.a
Hagerné Terenyi Rita tanító 2.b
Országh Eszter tanító                
Kéri Tiborné tanító 2.c
Kispálné Hasur Zita tanító
Nagyné Orlov Mariann tanító 2.d
Miklósné Szeleczki Éva tanító
Sándor Csilla tanító 2.e
Kuruczné Bodor Éva tanító 3.a
Wenczel Lajosné tanító
Szilaj Katalin tanító 3.b
Földháziné Utasi Ilona tanító 3.c
Gábris Imre tanító
Kovácsné Szegedi Mária tanító 3.d
Almásiné Iványosi-Szabó Mariann tanító
Csehné Medve Erika tanító 4.a
Tóth Adél tanító
Dajka Dénes tanító 4.b
Ipacs - Szabóné Radics Éva tanító
Polgár Katalin tanító 4.c
Bojtos Béláné tanító 4.d
Csehné Nagy Angéla Emese tanító
Kiss Annamária tanító 4.e
Jegyes-Molnár Terézia tanító-gyógypedagógus
Kiss Lászlóné Sachinger Tünde tanító-fejlesztőpedagógus eltérő tantervű tagozat 1-5
Szemánné nagy Gizella tanító eltérő tantervű tagozat 6-8.
Kovács János tanító-testnevelés
Lovász Attila testnevelés
Vágó Káré Csilla tanító, fejlesztő pedagógus
Vargáné Fenyvesi Erzsébet tanító, fejlesztő pedagógus
Tóth György tanító, informatika
 
Felső tagozat:
Pedagógus neve  
 
Osztályfőnök
Berta István ének-zene-karvezetés-mozgóképkultúra és médiaismeret 5.a
Kontra Attila földrajz-történelem 5.b
Kővágóné Kálmán Klára történelem- informatika 5.c
Drabantné Gyurgyik Györgyike magyar nyelv és irodalom-angol nyelv 5.d
Veszelszki Erzsébet testnevelés 6.a
László Ildikó magyar-könyvtár 6.b
Barna Beáta matematika-technika, számítástechnika 6.c
Besenyi Márta testnevelés-matematika 6.d
Lóczi Imre informatika 6.e
Szekeres László testnevelés 7.a
Balda Beatrix biológia-technika- etika-természetismeret-tánc 7.b
Szládik Alíz földrajz-történelem 7.c
Csépányi Rita biológia-természetismeret-technika-földrajz 7.d
Kacskóné Antóni Katalin testnevelés 8.a
Adonyi Gabriella angol nyelv-kémia-biológia 8.b
Nagyné Balogh Mária matematika-technika 8.c
Kelemenné Barta Ágnes magyar nyelv és irodalom 8.d
Gazdagné Szabó Veronika magyar nyelv és irodalom- történelem 8.e
Lenkóné Nagy Andrea angol nyelv 8.f
Avar György testnevelés
Bondár Péter informatikus mérnök
Gajdácsi Ákosné matematika-fizika
Gilyán Erika matematika-fizika-informatika
Horváth Sándor matematika-informatika
Kósa Attila testnevelés- etika
Kovács Edit magyar nyelv és irodalom- történelem
Mencel Mónika német-testnevelés
Móra Ferenc orosz-testnevelés
Nagy Erzsébet tangol nyelv
Patkós Győző földrajz - rajz
Pósfay Péterné magyar nyelv és irodalom-ének
Sápiné Aczél Ágnes német nyelv
Szappanos Csilla iskolapszichológus
Tettey Robert Kofi biológia-földrajz- technika
Tóthné Maráczi Ágnes angol nyelv
 
Pedagógiai munkát segítő munkatársak:
Név Munkakör
Bujdosó-Járomi Zsuzsanna pedagógiai asszisztens
Farkas Anita pedagógiai asszisztens
Kurucz Edina iskolatitkár
Mohl Györgyi pedagógiai asszisztens
Sarkadi Gabriella pedagógiai asszisztens
Tormásiné Murinai Csilla gyógypedagógiai asszisztens
Turupuli Klára iskolatitkár
 
Urbán Miklós
 
rendszergazda
Veszelszkiné Bitai Judit pedagógiai asszisztens
 
Technikai dolgozók:
Név Munkakör
Dani Istvánné portás
Danics Márta takarító
Farkas Erzsébet takarító
Fedacsek Anna takarító
Gombkötő Terézia takarító
Gyurgyik Gyuláné takarító
Hertling Ibolya takarító
Kasza József Antalné portás
Kovács Zoltán karbantartó
Majoros Lajosné takarító
Mizsei Sándorné takarító
Nagy László Józsefné takarító
Rubosné Bódis Éva takarító
Tormási István karbantartó
Tüzesné Guttyán Zsuzsanna gondnok