Az intézmény nyitva tartása

Az iskola épületei szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 6.00 órától délután 18.00 óráig tartanak nyitva.
Az iskolában tartózkodó gyermekek felügyeletét az iskola reggel 7.00 órától a tanítás végéig, illetve a tanórán kívüli foglalkozások idejére tudja biztosítani. Szülői kérésre alsó tagozatos tanulók felügyeletét 18:00 óráig biztosítjuk.

Az intézmény tanítási szünetekben, ügyeleti rend szerint tart nyitva az alábbi időpontokban: szerda 9.00-13.00 óráig.

Az iskolát szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon - rendezvények hiányában – zárva kell tartani. A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre az intézményvezető ad engedélyt- eseti kérelmek alapján.