Az intézmény nyitva tartásának rendje

2021-11-08
Adminisztrátor
283
Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel hét órától délután tizenhét óráig van nyitva. Az iskolában tartózkodó gyermekek felügyeletét az iskola reggel 7.15-től a tanítás végéig, illetve a tanórán kívüli foglalkozások idejére tudja biztosítani. A tanuló a tanítási órák után sem tartózkodhat itt felügyelet nélkül Az iskolába a tanulóknak reggel 7.30. óra és 7.45. óra között kell megérkezniük, és csak és kizárólag az udvari kapun közlekedhetnek. Az indokolatlanul későn érkezők először szóbeli, majd írásbeli figyelmeztetést kapnak. 7.15-nél korábban csak rendkívüli esetben jöhetnek a tanulók írásos szülői kérés alapján. /Pl.: A szülő korábban jár dolgozni. /
Az iskolában a tanítási órák és az óraközi szünetek rendje a következő:
1. óra: 8.00-8.45
2. óra: 9.00-9.45
3. óra: 10.00-10.45
4. óra: 11.00-11.45
5. óra: 11.55-12.40
6. óra: 12.50-13.30
Az iskola területét a tanuló csak tanítója engedélyével hagyhatja el.
A tanuló tanítási idő alatt az iskola épületét csak a szülő személyes, vagy írásbeli kérésére az osztályfőnöke (távolléte esetén a tagintézmény-vezető), vagy a részére órát tartó szaktanár írásos engedélyével hagyhatja el. Rendkívüli esetben -szülői kérés hiányában- a szülői értesítést követően az iskolából való távozásra az igazgató vagy a tagintézmény vezető, valamint a szaktanár adhat engedélyt.
Tanítási napokon a hivatalos ügyek intézése az irodában történik 7.30 óra és 16.00 óra között. Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet  tagintézmény vezetője határozza meg, és azt a szünet megkezdése előtt a szülők, a tanulók és a nevelők tudomására hozza.
Az iskola épületében az iskola dolgozóin és a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet intézők tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az iskola igazgatójától engedélyt kaptak