COVID-19 Intézkedési terv

2021-11-08
Adminisztrátor
272
A Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola
Felsőlajosi Tagintézményének
járványügyi intézkedési terve
 
5. verzió (változásokkal egységes szerkezetben)
2022. január 19.
 
Összhangban az Emberi Erőforrások Minisztériuma köznevelésért felelős helyettes államtitkára által kiadott, a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről szóló tervvel, intézményünkben a következők betartását írjuk elő:
 
 
1.         TAKARÍTÁS, FERTŐTLENÍTÉS
 
1.1       Az intézményben időszakonként alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást kell elvégezni. A tagintézmény vezetője ellenőrzi a takarítások végrehajtását.
 
1.2       A fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során figyelembe kell venni a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) ajánlását, melyet az 1. számú melléklet tartalmaz.
 
1.3       A fertőtlenítő nagytakarítás és a rendszeres fertőtlenítő takarítás elvégzéséhez szükséges tisztító- és fertőtlenítő szerek biztosítása a fenntartó feladata. Az Operatív Törzs a szükséges mennyiséget rendelkezésre bocsátja.
 
 
2.         AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK
 
2.1       Az iskolát kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmény működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt. Amennyiben a szülők gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. Az a gyermek, tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az intézménybe.
 
2.2       Tantermen kívül, zárt térben, a folyosón a mosdókban és a tanári szobában a szájat és az orrot eltakaró maszk viselése kötelező az iskola dolgozói és tanulói számára. A tantermekben a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező.
 
2.3       A tanulók a tanítási nap során más osztály tantermében nem tartózkodhatnak. Amennyiben ez nem megoldható, az osztályok váltása között a tantermekben fejlesztő szobában és az étkezőben felületfertőtlenítést kell végezni.
 
2.4       A nagy létszámú gyermek, tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó (pl.: osztályozó értekezlet, tanévzáró ünnepség, bál, kulturális program) eseményeket az alábbi szempontokat figyelembe véve szervezzük meg:
-          a jogszabályban meghatározott létszámkorlát szigorú betartása,
-          az alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartása (távolságtartás, maszkviselés, kézfertőtlenítés, szellőztetés),
-          zárttéri helyett szabadtéri program szervezése,
-          a résztvevők körének korlátozása.
 
2.5       A szülői értekezleteket online formában tartjuk meg. A szükséges információk e-mailben, a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszerben (KRÉTA) vagy az alkalmazott egyéb intézményi adminisztrációs rendszerben küldött üzenetekkel is eljuttathatók a szülőkhöz.
 
2.6       Az emberi erőforrások miniszterének a járványügyi időszak köznevelési védelmi intézkedéseiről szóló 29/2021. (XI.19.) EMMI határozata értelmében alapvetően a köznevelési intézménybe csak a védettség igazolását követően lehet belépni. Ez alól kivételt jelent az intézményben foglalkoztatott, a nevelő-oktató munkát végző személy, az intézménnyel jogviszonyban lévő gyermek, tanuló, a gyermeket vagy tanulót kísérő egy fő nagykorú személy a köznevelési intézmény vezetője által meghatározott pontig, valamint azon személy, aki a köznevelési intézmény területén bekövetkező, elháríthatatlan eseménnyel (pl. műszaki hiba, egészségügyi veszélyhelyzet stb.) összefüggésben az intézményvezető engedélyével végez olyan tevékenységet, amely az esemény következményeinek elhárítására irányul.
 
 
3.         EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA
 
3.1       Az intézmények bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk. Az intézménybe érkezéskor, étkezések előtt és után minden belépő alaposan mosson kezet vagy fertőtlenítse a kezét (a gyerekek, tanulók esetében inkább javasolt a szappanos kézmosás).
 
3.2       A szociális helyiségekben biztosítani kell a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet lehetőség szerint vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel kell kiegészíteni.
 
3.3       Kéztörlésre papírtörlők biztosítása szükséges, textiltörölköző használata kifejezetten kerülendő.
 
3.4       Kiemelten fintos az alapvető higiénés szabályok betartása. Az egyes tevékenységeket megelőzően és azokat követően szappanos kézmosással vagy alkoholos kézfertőtlenítéssel kell biztosítani a személyes tisztaságot.
 
3.5       A személyi higiéné alapvető szabályairól (köhögési etikettet: papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés) a gyermekek, tanulók részletes, az adott korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást kapnak.
 
3.6       A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében  napi többszöri fertőtlenítő takarítást végzünk a termekben, a folyosókon és a szociális helyiségekben. A fertőtlenítő takarítás során a kézzel gyakran érintett felületek (padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, informatikai eszközök (billentyűzet, monitor, egér, egérpad, stb.), mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb.) valamint a padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére kerülnek.
 
3.7       A takarítást, fertőtlenítést úgy kell megszervezni, hogy az a gyermekek, tanulók egészségét ne veszélyeztesse. A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szernek megfelelő védőeszköz biztosítása és azok viselése szükséges.
 
3.8       Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre, mely vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális helyiségekre is. A helyiségek ablakát időjárás és környező forgalom függvényében lehetőség szerint nyitva kell tartani.
 
3.9       Az iskolában használt játékok, sporteszközök, játszótéri eszközök felületét rendszeresen fertőtleníteni kell.
 
 
4.         ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
 
 
4.1       Az étkezőt minden csoport érkezése előtt és távozása után vírusölő hatású szerrel fertőtleníteni kell. A felületek tisztításakor ügyelni kell a környezet vírusmentességének a megőrzésére, a munkafolyamatok megfelelő szétválasztásával, valamint gyakoribb fertőtlenítéssel.
 
4.2       Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek alapos szappanos kézmosására vagy kézfertőtlenítésére.
 
4.3       Az étkezőben egyszerre csak egy osztály étkezhet. Minden csoport a saját napközis tanítójával étkezik
 
4.4       Az étteremben az asztalokon elhelyezett, közös használatú eszközök tisztántartására, fertőtlenítésére fokozottan kell figyelni.
 
4.5       Az étlapon biztonságos hőkezeléssel (legalább 2 percen át tartó 72°C-os maghőmérsékletet, vagy az étel minden pontján legalább 75°C-ot biztosít) készíthető ételek szerepelnek. Kiemelten fontos a zöldségek, gyümölcsök alapos folyóvizes lemosása. A nyers, kellően nem tisztítható alapanyagot tartalmazó ételek feltálalása kerülendő.
 
4.6       Rendkívül fontos a gyermekek által használt edények, evőeszközök, poharak, tálcák megfelelő hatásfokú fertőtlenítő mosogatása, a tiszta evőeszközök, poharak, tányérok, tálcák cseppfertőzéstől védett tárolása, önkiszolgáló rendszerben történő tálalásnál az evőeszközök, tányérok, poharak gyermekek általi tapogatásának elkerülése.
 
4.7       Az étkeztetést végző személyzet számára vírusölő hatású, alkoholos kézfertőtlenítő szert bitosítunk, és annak rendszeres használatára fokozott hangsúlyt fektetünk. Az étterem üzemeltetője a dolgozók egészségi állapotát fokozottan monitorozza és betegség gyanúja esetén intézkedik.
 
4.8.      A tízórait, az uzsonnát, az iskolagyümölcsöt és az iskolatejet osztályonként tálcán kapják meg a gyerekek, és a tantermekben fogyasztják el. A tantermekben minden tanuló számára kötelező saját lemosható alátét vagy konyharuha és pohár vagy kulacs használata
5.         ISKOLA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI
 
5.1       Az iskolai szűrővizsgálatok és az iskola-egészségügyi ellátás során az egyéb egészségügyi ellátásra vonatkozó szabályokat szükséges betartani. Ennek megfelelően, amennyiben az egészségügyi ellátás korlátozásának elrendelésére nem kerül sor, a szűrővizsgálatokat, és egyéb feladatokat maradéktalanul el kell végezni.
 
5.2       A járványügyi készültség időszakában az iskola-egészségügyi ellátás védőnői vonatkozásban az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet 3. sz. melléklete, az egyeztetett munkaterv, az oktatási intézményekre vonatkozó, valamint a járványügyi helyzetnek megfelelő eljárásrend alapján történik, mely feltételezi a pedagógus, a védőnő, az iskolaorvos és a tanuló folyamatos együttműködését.
 
5.3       A személyes találkozást igénylő teendők esetében – védőnői szűrővizsgálatok, tisztasági vizsgálatok, védőoltások, védőnői fogadóóra – a feladatok elvégzése a fenti járványügyi óvintézkedések (személyi higiéné, a használt eszközök fertőtlenítése, szellőztetés, zsúfoltság kerülése, maszkhasználat) figyelembe vételével történik. A megfelelő szervezéssel (időbeli ütemezés, pontos időpont megadásával) az eltérő osztályokban tanulók közötti találkozások számát csökkenteni kell.
 
5.4       Az egészségügyi ellátás során be kell tartani az infekciókontroll szabályokat (a koronavírustól függetlenül is), különös tekintettel a koronavírus járvánnyal kapcsolatban az NNK által kiadott, a járványügyi és infekciókontroll szabályokat tartalmazó Eljárásrendben részletezett utasításokat. A szűrővizsgálatok helyszínén (iskolaorvosi rendelő/védőnői szoba/szűrővizsgálati helyiség, védőnői tanácsadó) biztosítani kell a szappanos kézmosás és a kézfertőtlenítés lehetőségét, gondoskodni kell a fertőtlenítőszeres takarításról és a gyakori szellőztetésről.
 
5.5       Amennyiben az egészségügyi ellátás során a gyermeknél fertőzés tünetei észlelhetők, jelen tájékoztató „Teendők beteg személy esetén” pontja szerinti intézkedések megtétele szükséges, mely egyidejűleg kiegészítendő a vizsgálatok felfüggesztésével, a helyiség és az eszközök fertőtlenítésével, és alapos szellőztetéssel.
 
 
6.         TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE
 
6.1       Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, továbbá annak a tanulónak az iskolai hiányzását, akit a szülő a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szerinti alapos okra hivatkozással nem enged iskolába, igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Ezen időszakban az érintett tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.
 
6.2       Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.
 
6.3       A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet értelmében a tagintézmény-vezető alapos indok esetén igazoltnak tekintheti a tanulói távolmaradást. A döntés során elsődlegesen azt kell mérlegelni, hogy
-          az intézményben, illetve az oda- és hazaúton fennáll-e a tanuló megfertőződésének reális veszélye;
-          az esetleges megfertőződésnek milyen hatása lehet a tanulóval egy háztartásban élő személyekre;
-          a tanuló életkorára figyelemmel biztosítható-e felügyelete az iskolából való távolmaradás alatt.
A tanulói hiányzásnak a járványhelyzetre tekintettel, általánosan, előre meg nem határozott időtartamra történő szülői igazolása nem tekintendő automatikusan alapos indoknak.
 
 
7.         TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN
 
7.1       Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.
 
7.2       A gyermek az iskolába orvosi igazolással vagy a karanténra vonatkozó határozatban rögzített időpontot követően térhet vissza
 
7.3       Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek a koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.
 
 
8.         INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRINTETT INTÉZMÉNYEK ESETÉBEN
 
8.1       Amennyiben az intézményben egy tanuló esetében COVID-19 fertőzés igazolódik, az illető a járványügyi döntésnek megfelelően 7 nap karanténba kerül, amely 7 nap után akkor kerülhet megszüntetésre, ha a beteg már legalább 3 napja láztalan és a légúti tünetei megszűntek. Három nap tünetmentesség esetén, a tünetek kezdetétől számított 5. napon végzett negatív gyorsteszt eredmény esetén az elkülönítés feloldható, és a tanuló visszatérhet az intézménybe.
 
8.2       Az érintett osztályban a jelenléti munkarend szerinti nevelés-oktatás változatlanul folytatódik azzal, hogy az érintett tanulóval egy osztályba/csoportba tartozó tanulók közül azok, akik oltottak, személyesen vesznek részt az oktatásban, míg a nem oltott tanulók 5 napig karanténba kerülnek, ami alatt otthon tartózkodnak, és az intézmény gondoskodik az előrehaladáshoz szükséges információk (így különösen a feldolgozott tananyag, a házi feladat) megküldéséről részükre. Számukra a jelenléti oktatásba otthonról történő bekapcsolódás lehetőségét az intézmény a helyben kialakult módon, a rendelkezésre álló technikai adottságoknak megfelelően biztosítja.
 
8.3       Igazolt COVID-19 fertőzés esetén a területi népegészségügyi hatóságot, azaz a Megyei/Fővárosi Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörben eljáró járási/kerületi hivatalát tájékoztatni kell.
 
8.4       Amennyiben az intézményben átmenetileg tanügyi intézkedés kerül elrendelésre, a gyermekfelügyeletet megszervezzük a szülők támogatása érdekében. A gyermekfelügyelet során a gyermekétkeztetési feladat ellátója változatlanul biztosítja a gyermekétkeztetést.
 
 
9.         KOMMUNIKÁCIÓ
 
9.1       Nyomatékosan felhívjuk az iskola közösségéhez tartozók figyelmét, hogy hiteles forrásokból tájékozódjanak! Az oktatással kapcsolatos híreket a www.kormany.hu és a www.oktatas.hu felületein kell követni.
 
9.2       Az intézményben felmerülő kérdéseket a vedekezesakoznevelesben@emmi.gov.hu tematikus e-mail címen teszük fel, amelyeket a köznevelési szakterület munkatársai válaszolják meg.
 
9.3       Az új koronavírus vonatkozásában a rendeletben előírtak teljesítéséhez az NNK által kiadott és honlapján közzétett tájékoztatók nyújtanak segítséget.
 

 
1.         számú melléklet
 
A takarítással kapcsolatos feladatok
 
 
Az alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás során a padló és felülettisztításon túl a nagytakarítás lehetőség szerint terjedjen ki az alábbiakra:
 
-          felesleges, használaton kívüli tárgyak összegyűjtése, elszállítása;
-          ajtók, faburkolatok, lambériák, szekrények, székek, padok, asztalok, egyéb bútorok vegyszeres tisztítására;
-          padló és játszószőnyegek, egyéb textília tisztítására;
-          játékok, sporteszközök tisztítására;
-          radiátorok, csövek lemosására;
-          ablakok, üvegfelületek tisztítására;
-          szemétgyűjtők tisztítására, fertőtlenítésére;
-          képek, tablók, világítótestek portalanítására;
-          pókhálók eltávolítására;
-          rovar- és rágcsálóirtásra;
csaptelepek óvatos, lehetőség szerint fröccsenésmentes megnyitása, kb. 10 perces folyatása azért, hogy a hosszú ideig nem használt vízvezetékből a pangó víz kifolyjon.
A nagytakarítást követően annak intézményvezető általi visszaellenőrzése indokolt.
 
 
 
Jelen intézkedési terv újabb módosításig vagy visszavonásig marad érvényben, a módosítására a járványügyi helyzet alakulásától függően, az aktuális jogszabályok figyelembevételével kerül sor. A módosításról az intézmény dolgozói, a tanulók és a szülők tájékoztatást kapnak.
 
 
 
Felsőlajos, 2022. január 19.
 
 
Ferenczyné Biró Katalin
tagintézmény-vezető