COVID-19 Intézkedési terv

2021-11-08
Adminisztrátor
9
A Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola
Felsőlajosi Tagintézményének
járványügyi intézkedési terve 
 
Összhangban az Emberi Eőforrások Minisztériuma köznevelésért felelős helyettes államtitkára által kiadott, a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről szóló tervvel, intézményünkben a következők betartását írjuk elő:
 
 
Az intézmény látogatása, rendezvények, kirándulások
 
 • Az iskolát kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt. Amennyiben a szülők gyermeküknél koronavírusra utaló tüneteket észlelnek (láz, száraz köhögés, nehézlégzés, szaglás vagy ízérzés vesztés/csökkenés), vagy kevésbé közvetlenül utaló tünetei vannak, gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.
Az a gyermek, tanuló, pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az intézménybe. A tanulók a tanítási nap során más osztály tantermében nem tartózkodhatnak. A fejlesztő szobában és az étkezőben a csoportok váltása után felületfertőtlenítést kell végezni.
 • A tanórák közötti szünetekben, ha az időjárás lehetővé teszi, a tanulóknak kötelező az udvaron tartózkodni.
 • A tanév során, a szükséges információkat e-mailben illetve a KRÉTA naplón keresztül juttatjuk el a szülőkhöz.
 • Osztálykirándulásokat és tanulmányi kirándulásokat egynapos vagy többször egynapos formában, ottalvás, szálláshely igénybevétele nélkül szervezünk belföldi úticéllal
 • A délutáni szakköröket, sportfoglalkozásokat osztályonként szervezzük meg.
 
Egészségügyi szempontból egészséges környezet kialakítása
 
 • Az intézménybe érkezéskor, étkezések előtt és után minden belépő alaposan mosson kezet vagy fertőtlenítse a kezét (a gyerekek, tanulók esetében inkább javasolt a szappanos kézmosás). Kéztörlésre a papírtölőt kell használni.
 • A személyi higiéne alapvető szabályairól a gyermekek, tanulók az első tanítási napon részletes, korosztályuknak megfelelő szintű tájékoztatást kapnak. A gyermekeknek az osztályfőnökök megtanítják az úgynevezett köhögési etikettet: papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés.
 • A takarítók a folyosón és a mosdóban naponta többször fertőtlenítő takarítást végeznek. A kézzel gyakran érintett felületeket (ilyenek a padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, informatikai eszközök (billentyűzet, monitor, egér, egérpad, stb.), mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb.) valamint a padló és a mosható falfelületeket vírusölő hatású szerrel fertőtlenítik. A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szernek megfelelő védőeszköz biztosítása és azok viselése szükséges.
 • A tantermeket, folyosókat, valamint a szociális helyiségeket minden szünetben szellőztetni kell. A helyiségek ablakát időjárás függvényében lehetőség szerint nyitva kell tartani.
 • Az iskolában használt játékok, sporteszközök, játszótéri eszközök felületét a takarítók naponta fertőtlenítik.
 
Étkezésre vonatkozó szabályok
 
 • Az étkezőt a takarítók minden csoport érkezése előtt ás távozása után vírusölő hatású szerrel fertőtlenítik.
 • Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek alapos szappanos kézmosására vagy kézfertőtlenítésére.
 • Az étkezőben egyszerre csak egy osztály étkezhet. Minden csoport a saját napközis tanítójával étkezik.
 • Az étkezőben az asztalokon elhelyezett, közös használatú eszközök tisztántartására, fertőtlenítésére fokozottan kell figyelni.
 • Az étlapon biztonságos hőkezeléssel (legalább 2 percen át tartó 72°C-os maghőmérsékletet, vagy az étel minden pontján legalább 75°C-ot biztosít) készíthető ételek szerepelnek
 • A zöldségek, gyümölcsök alapos folyóvizes lemosás után kerülnek feltálalásra.
 • A tízórait, az uzsonnát, az iskolagyümölcsöt és az iskolatejet osztályonként tálcán kapják meg a gyerekek, és a tantermekben fogyasztják el. A tantermekben minden tanuló számára kötelező saját lemosható alátét vagy konyharuha és pohár vagy kulacs használata.
 • A gyermekek által használt edényeket, evőeszközöket, poharakat, tálcákat megfelelő hatásfokú fertőtlenítő mosogatással tartják tisztán, a tiszta evőeszközöket, poharakat, tányérokat, tálcákat cseppfertőzéstől védett helyen tárolják
 • Az étkeztetést végző személyzet fokozott hangsúlyt fektet a vírusölő hatású, alkoholos kézfertőtlenítésre. Az étterem üzemeltetője a dolgozók egészségi állapotát fokozottan monitorozza és betegség gyanúja esetén intézkedik.
 
Iskola egészségügyi ellátás szabályai
 
 • Amennyiben az egészségügyi ellátás korlátozásának elrendelésére nem kerül sor, a védőnő és az iskolaorvos a szűrővizsgálatokat, és egyéb feladatokat maradéktalanul elvégzi.
 • A járványügyi készültség időszakában az iskola-egészségügyi ellátás védőnői vonatkozásban az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet 3. sz. melléklete, az egyeztetett munkaterv, az oktatási intézményekre vonatkozó, valamint a járványügyi helyzetnek megfelelő eljárásrend alapján történik
 
Tanulói hiányzások kezelése
 
 • Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni.
 • Ugyanakkor a tanulói hiányzásnak a járványhelyzetre tekintettel, általánosan előre meg nem határozott időtartamra történő szülői igazolása nem tekintendő alapos indoknak minden ilyen szülői kérelmet a tagintézmény-vezető a kérelmező körülményei és a járvány alakulásának függvényében aktuálisan mérlegel. Szülői kérelemre a tagintézmény vezetője egyszerre 2 hetet igazolhat, amit a körülmények függvényében indokolt esetben újabb 2 héttel meghosszabbíthat.
A döntés során a következőket mérlegeljük:
 • az intézményben vannak-e igazoltan fertőzöttek, fennáll-e e tanuló megfertőződésének reális esélye,
 • a tanulónak az iskolában való jelenléte, illetve az oda- és hazajutása sorány mennyire biztosított a fertőzés megelőzése,
 • az esetleges megfertőződésnek milyen hatása lehet a tanulóra és a vele egy háztartásban élő személyekre,
 • a tanulóra és családjára nézva az érintett gyermek otthonmaradása vagy iskolába járása nyújt-e nagyobb biztonságot a fertőzéssel szemben
 • a tanuló életkorára figyelemmel biztosítható-e felügyelete az iskolából való távolmaradás alatt.
 • Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.
 • Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.
 • A gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni.”
 
Teendők beteg személy esetén
 
 • Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál COVID-19fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén a szülőt/gondviselőt is értesítjük akinek fel kell keresni telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításai alapján járjanak el.
 • A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.
 • A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza
 
Intézkedések fertőzéssel érintett intézmények esetében
 
 • Az NNK - a területi népegészségügyi hatóság, azaz a Megyei/Fővárosi Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörben eljáró járási/kerületi hivatala által elvégzett járványügyi vizsgálat és kontaktkutatás eredménye alapján – az azonnali intézkedésekről az EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkárságát tájékoztatja azon köznevelési intézmények, illetve feladatellátási helyek alapadatai megadásával együtt, amelyekről bebizonyosodik, hogy az intézménnyel jogviszonyban álló tanuló, pedagógus vagy egyéb személy tesztje koronavírus-pozitív.
 • Az adatok alapján az EMMI és az NNK közösen megvizsgálja, hogy szükséges-e elrendelni az intézményben más munkarendet. Az intézményben a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről az Operatív Törzs dönt. Az intézmény a jogszabályok alapján arra jogosult szervtől haladéktalanul tájékoztatást kap a döntésről. Az átállást okozó állapot megszűnése után az intézmény jelzést kap arra, hogy térjen vissza a normál munkarend szerinti oktatás folytatására. A további népegészségügyi döntéseket az NNK és az érintett szervezetek hozzák meg és hajtják végre.
 • A tantermen kívüli, digitális munkarendben a nevelés-oktatás, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók online vagy más, személyes találkozást nem igénylő kapcsolatában – elsősorban digitális eszközök alkalmazásával – történik. A tanulók a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól az iskolát oktatási célból nem látogathatják.
 • Amennyiben egy nevelési-oktatási intézményben átmenetileg elrendelésre kerül a tantermen kívüli, digitális munkarend, a gyermekfelügyeletet az érintett intézményben meg kell szervezni a szülők támogatása érdekében. Amennyiben az intézményben objektív okokból nem szervezhető meg a gyermekfelügyelet, arról a tankerületi központ gondoskodik.
 • A gyermekfelügyelet során a gyermekétkeztetési feladat ellátójának változatlanul biztosítania kell a gyermekétkeztetést.
 • A közneveléssel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 417/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 26.§ értelmében a koronavírus-világjárvány által okozott fertőzés vagy fertőzött személyek megjelenése a nevelési-oktatási intézményben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 30. § (5) bekezdése szerinti megyére, fővárosra kiterjedő veszélyhelyzetnek minősül. Ennek megfelelően koronavírus érintettség esetén az adott intézményben vagy település intézményeiben csak az Oktatási Hivatal rendelhet el rendkívüli szünetet.
 
Az intézkedési terv a közzétételtől módosításig érvényes. Kérjük, hogy a zavartalan iskolai oktatás érdekében ezeket az előírásokat mindenki maradéktalanul tartsa be!
 
Köszönjük segítő együttműködésüket!
 
 
Felsőlajos, 2021. szeptember 1.
 
 
                                                                                                          Ferenczyné Biró Katalin
                                                                                                             tagintézmény-vezető