EFOP-4.1.2-17 pályázat

2021-09-27
Adminisztrátor
4
2
615

INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉS A LAJOSMIZSEI FEKETE ISTVÁN SPORTISKOLAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBANKEDVEZMÉNYEZETT NEVE: KECSKEMÉTI TANKERÜLETI KÖZPONT
A PROJEKT CÍME: EGYENLŐ HOZZÁFÉRÉS A KÖZOKTATÁSHOZ, INTEGRÁLT OKTATÁS  FELTÉTELEINEK MEGTEREMTÉSE A FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN
PROJEKT AZONOSÍTÓSZÁMA: EFOP-4.1.2-17-2017-00077
A SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 676.540.000 FT
A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 100%
A PROJEKT TERVEZETT BEFEJEZÉSI DÁTUMA: 2021.10.31.
A Kecskeméti Tankerületi Központ a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola Szabadság tér 13. szám alatti telephelyén egy olyan infrastrukturális fejlesztést valósít meg, amely - az országos oktatáspolitikai törekvésekkel összhangban - el kívánja érni a méltányos nevelés és oktatás megalapozását, az egyenlő esélyek, a neveléshez és oktatáshoz való egyenlő hozzáférés biztosítását minden gyermek számára.
 
A projekt keretében elkészült egy 9 tantermes új iskolaépület, a régi épület 6 tantermének, folyosóinak felújítása (festés, elhasználódott linóleumburkolat cseréje, bútorzat, világítás korszerűsítése).
 
A digitális kompetenciák fejlesztését támogató, informatika szaktanterem új IKT eszközökkel bővült.
 
A projekt keretében beszerzett interaktív táblák osztálytermi felszerelésével korszerűbbé váltak az oktatás feltételei.  A tanulói öltözőszekrények, új tanulói székek, padok, a közösségi terek modern bútorzatának cseréje lehetővé teszi a kényelmes, kulturált iskolai tartózkodás feltételeinek megteremtését. A projekt keretében iskolabusz beszerzésre is sor került.
 
Az új épület kialakítása mellett a szabadtéri tartózkodást, a mindennapos testnevelés feladatellátását szolgáló nagy terek, játszó- és sportudvarok is gumiburkolatot kapnak.
 
Az infrastrukturális beruházásnak köszönhetően, a pályázati célok elérésével valóra válik a minőségi, inkluzív oktatás-nevelés feltételeinek biztosítása, az esélyegyenlőtlenségek mérséklése, az intézmény infrastrukturális és infokommunikációs akadálymentesítése.