Közérdekű adatok

2021-09-09
Adminisztrátor
3
442
Nyitvatartási rend
 
Az iskola épületei szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 6.00 órától délután 17.00 óráig tartanak nyitva.
Az iskolában tartózkodó gyermekek felügyeletét az iskola reggel 7.00 órától a tanítás végéig, illetve a tanórán kívüli foglalkozások idejére tudja biztosítani. Szülői kérésre alsó tagozatos tanulók felügyeletét 17:00 óráig biztosítjuk.
Az intézmény tanítási szünetekben, ügyeleti rend szerint tart nyitva az alábbi időpontokban: szerda 9.00-13.00 óráig.
Az iskolát szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon - rendezvények hiányában – zárva kell tartani. A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre az intézményvezető ad engedélyt - eseti kérelmek alapján.
 
 
Csengetési rend
 
Az iskolában a tanítási órák és az óraközi szünetek rendje a következő:
 
1. óra 8.00 - 8.45
2. óra 9.00 - 9.45
3. óra 10.00 - 10.45
4. óra 11.00 - 11.45
5. óra 11.55 - 12.40
6. óra 12.50 - 13.35
7. óra 13.45 - 14.30
Az iskola speciális tagozata ettől eltérő csengetési rend szerint működik.
Délután a tanulószoba időrendje szerint vannak a szünetek.
Védett tanulóidő: 14.00 – 15.00
 
 
 
1.2. A szervezeti struktúra
Adat megnevezése   Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve
 az intézmény szervezeti felépítése Lsd. „ Dokumentumok
Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ)
 
 1.3. Az intézmény vezetője
Adat megnevezése Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve
 az intézmény vezetőjének neve, elérhetősége    (telefon/faxszám/elektronikus levélcíme) Plichta Ildikó
Tel.: +36-76-356-156,
e-mail: lajosmizseiskola@gmail.com
 
1.4. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv:
Adat megnevezése   Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve
az intézmény törvényességi ellenőrzését
gyakorló szerv
Kecskeméti Tankerületi Központ
 

II. Tevékenyégre, működésre vonatkozó adatok
2.1. Az intézmény alaptevékenysége
Adat megnevezése   Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve
az intézmény feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó alapvető jogszabályok 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről
229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-
oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
 
51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről
110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról
 
 
2.2. Az intézmény nyilvántartásai
Adat megnevezése   Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve
Az intézmény által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzéke; az intézmény által –alaptevékenysége keretében – gyűjtött és
feldolgozott adatok fajtái
Tanuló nyilvántartás – KIR, KRÉTA rendszer
Pedagógus nyilvántartás – KIR, KRÉTA rendszer
Tanügyi nyilvántartások:
beírási napló, felvételi és mulasztási napló
foglalkozási naplók
törzslap
bizonyítvány
tantárgyfelosztás és az órarend
elektronikus napló
 
 
2.3. Közérdekű adatok igénylése
Adat megnevezése   Szöveg és/vagy kapcsolódó dokumentum neve
A közérdekű adatok megismerésére irányuló
igények intézésének rendje, az illetékes ügyintéző (intézményi adatfelelős) neve, elérhetősége
Lásd: „Dokumentumok
Közérdekű adatok igénylésének rendje
Intézményi adatfelelős: Plichta Ildikó
Tel.: +36-76-356-156
e-mail: lajosmizseiskola@gmail.com