NTP-TFJ-21

2022-04-22
Adminisztrátor
4
292

Pályázati azonosító: NTP-TFJ-21-0083
Pályázati kategória megnevezése: A tehetségsegítés feltételrendszerének javítását célzó hazai programok támogatása
Projekt címe:  Logicode logikai tehetséggondozó eszköztár
A támogatás összege: 3.400.000 Ft
Projekt kezdete: 2021.07.01.
Projekt vége: 2022.06.30.
A pályázat célja:
  • a tehetségsegítés feltételrendszerének javítását célzó eszközök beszerzésének támogatása
  • köznevelési intézményekben megvalósuló, tanórán kívüli tehetséggondozó munkát és a tanulók képesség kibontakoztatását segítő tárgyi eszközfejlesztés.
A pályázati program célja, rövid távú eredménye:
A "Logicode" logikai tehetséggondozó eszköztár az intézmény tehetséggondozó és támogató munkáját hivatott segíteni. A tervezett eszköztár fejlesztésnek köszönhetően tehetségígéreteink olyan új eszközökkel, szemléletmódokkal, valamint tudásokkal ismerkedhetnek meg, melyek rövid és hosszú távon is hasznos és alkalmazható tudást, munkaerőpiacon is. Iskolánk nyitott a modern világ kihívásaira, igyekszünk az oktatásban is hatékonyan felhasználni a digitális eszközöket. A tanórán kívüli délutáni foglalkozásokon, szakkörökön, a témahetek különböző programjain ismerkednek a gyerekek a kódolás világával, a robotokkal, a digitális eszközök iskolai felhasználásának lehetőségével. A pályázati támogatásnak köszönhetően beszerzett eszközöket az alsó és felső tagozatosok használják órai és szakköri keretek között.
A pályázat adta forrásból beszerzett eszközök által a tanórákon alulteljesítő vagy kevésbé motivált diákok számára is lehetőséget szeretnénk biztosítani az egyéni bánásmód érvényesülésével a hátránykompenzációra. 
A sokféle és különböző bázisszettek beszerzésével célunk, hogy a foglalkozásainkon játékosan és még széleskörűbben keltsük fel tanulóink természetes kíváncsiságát a tudomány, a technika, a technológia, és a programozás iránt. Robotok és mikrobitek beszerzésével kívánjuk megvalósítani az egyedi tervezés, a kreativitás kibontakoztatását a robotika területén (egyedi elemek, alkatrészek tervezése és megvalósítása).
A beszerzendő eszközök használata során fejlődhet a diákok problémamegoldó, algoritmikus és stratégiai gondolkodása, problémaérzékenysége. Az eszközök segítségével megvalósított tevékenység alapú foglalkozások elősegítik a kreatív feladatmegoldó képességek fejlődését. Segít a pozitív attitűd kialakításában a természettudományok, a matematika és az informatika/programozás irányában. 
Képek