Szülői tájékoztató: Beiratkozás 2024.

2024-04-02
Adminisztrátor
2
96

TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!

Tájékoztatom, hogy a 2024/2025. tanítási évre történő általános iskolai beíratásra az alábbi időpontokban kerül sor:

2024. április 18. (csütörtök) 8.00 órától 19.00 óráig
2024. április 19. (péntek) 8.00 órától 19.00 óráig

Helyszín: Felsőlajos, Iskola utca 16.


A beiratkozáshoz a következő dokumentumokra van szükség:

 • Adatfelvételi lap (nagy nyomtatott betűkkel kitöltve, kézzel aláírva)
 • Nyilatkozat életvitelszerű ottlakásról (kitöltve, aláírva)
 • Nyilatkozat a gyermek törvényes képviseletéről (kitöltve, aláírva)
 • Nyilatkozat hittan vagy erkölcstan oktatásban való részvételről (kitöltve, aláírva)
 • Nyilatkozat intézményi adatvédelmi tájékoztató és Házirend elfogadásáról (kitöltve, aláírva)
 • NEK adatlap a diákigazolvány igényléshez (az okmányirodában kell igényelni) – Ez az adatlap később is pótolható
 • A gyermek lakcímkártyája
 • A gyermek TAJ kártyája
 • A gyermek adókártyája
 • A gyermek Személyi igazolványa
 • SNI/BTMN státuszt igazoló szakértői vélemény másolata
 • Hátrányos helyzet esetén a hártányos helyzetről szóló határozat másolata
 • Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülőknek az erről szóló határozat másolata
 • Tartós betegség vagy fogyatékosság esetén az erről szóló irat másolata


A 2024-2025. tanévben első osztályba lépő tanulók részére a diákigazolvány igénylése két intézkedési folyamatból tevődik össze:

1. A lakóhely szerinti kormányablakot, okmányirodát fel kell keresni a tanköteles tanulóval együtt. Be kell mutatni lakcímkártyát, személyi igazolványt (a tanulóét). A gyermekről elektronikus felvétel készül, és a szülő aláírása is szükséges a digitális feldolgozáshoz. Ezzel bekerül a Nemzeti Egységes Kártyarendszerbe. (NEK) Itt kapni fognak egy vonalkódos, fényképes adatlapot.
Amennyiben a tanulónak nincs személyi igazolványa, az okmányirodában először azt kell elkészíttetni. A személyi igazolvány igényléséhez mindkét szülő jelenléte szükséges.
2. Az Okmányirodában kapott NEK adatlapot le kell adni az iskolában, hogy az intézmény megkezdhesse a diákigazolvány igénylését a tanuló számára.

Az e-Ügyintézés felületén ki lehet tölteni a gyermeknek a beiratkozáshoz szükséges adatait a rendszer által felkínált űrlapon és ezt előzetesen el lehet juttatni elektronikusan az intézmény számára, melynek kezdési időpontja: 2024. március 27.


További kérdésekre az alábbi elérhetőségeken tudok válaszolni:
e-mail: iskola.felsolajos@gmail.com


Felsőlajos, 2024. 03. 27.

 

Biró Katalin
tagintézmény-igazgató