Szülői tájékoztató: 2024/2025. tanévre történő általános iskolai beíratások

2024-04-03
Adminisztrátor
7
428

TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2024/2025. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:


2024. április 18. (csütörtök) 8.00 órától 19.00 óráig

2024. április 19. (péntek) 8.00 órától 19.00 óráig


helyszín:

6050 Lajosmizse, Szabadság tér 13. főbejárat

emeleti irodák
 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45. (2) bekezdése értelmében a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik.

Tanköteles gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni, amennyiben nem rendelkezik felmentéssel.

A beiratkozáshoz a következő dokumentumokra van szükség, melyeket a

2024. 04.08-i szülői értekezleten személyesen adunk át a szülőknek.

(a dokumentumok letölthetőek az intézmény honlapjáról is)

 • Adatfelvételi lap (nagy nyomtatott betűkkel kitöltve, kézzel aláírva)
 • Nyilatkozat életvitelszerű ott lakásról (kitöltve, aláírva)
 • Nyilatkozat a gyermek törvényes képviseletéről (ha a szülő egyedül neveli gyermekét, akkor az erről szóló hivatalos dokumentumot-pl. bírósági végzés, anyakönyvi kivonat, stb.-is szükséges bemutatni)
 • Nyilatkozat hittan vagy erkölcstan oktatásban való részvételről (kitöltve, aláírva)
 • Nyilatkozat Intézményi adatkezelési tájékoztató és Házirend elfogadásáról (kitöltve, aláírva)
 • Nyilatkozat a 16:00 óráig való bent tartózkodásról
 • NEK adatlap a diákigazolvány igényléshez
 • A gyermek lakcímkártyája
 • A gyermek TAJ kártyája
 • A gyermek adókártyája
 • A gyermek személyi igazolványa
 • SNI/BTMN státuszt igazoló szakértői vélemény másolata
 • Hátrányos helyzet esetén a hátrányos helyzetről szóló határozat másolata
 • Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülőknek az erről szóló határozat másolata
 • Tartós betegség vagy fogyatékosság esetén az erről szóló irat másolata
 • Munkáltatói igazolás abban az esetben, ha nem lajosmizsei lakcímmel rendelkeznek, de a szülő munkahelye az iskola körzetében találhatóA 2024-2025. tanévben első osztályba lépő tanulók részére a diákigazolvány igénylése két intézkedési folyamatból tevődik össze:


1. A lakóhely szerinti kormányablakot, okmányirodát fel kell keresni a tanköteles tanulóval együtt. Be kell mutatni lakcímkártyát, személyi igazolványt (gyermekét). A gyermekről elektronikus felvétel készül, és a szülő aláírása is szükséges a digitális feldolgozáshoz. Ezzel bekerül a Nemzeti Egységes Kártyarendszerbe (NEK).

Itt kapni fognak egy vonalkódos, fényképes adatlapot.
Amennyiben a tanulónak nincs személyi igazolványa, az okmányirodában először azt kell elkészíttetni. A személyi igazolvány igényléséhez mindkét szülő jelenléte szükséges.
2. Az Okmányirodában kapott NEK adatlapot le kell adni az iskolában, hogy az intézmény megkezdhesse a diákigazolvány igénylését a tanuló számára.


További kérdésekre az alábbi elérhetőségeken tudunk válaszolni:
e-mail: titkarsag@lajosmizseiskola.hu
telefon: 0676-356-156

Lajosmizse, 2024. 04. 03.