Fekete István projekthét az alsó tagozaton

Fekete István projekthét az alsó tagozaton

Szakítva az eddigi hagyománnyal, az előző tanévben az iskola névadójáról való megemlékezés egy egész hetes projektre bővült. Idén ezt a koncepciót folytatva a tanulók játékos feladatokon, illetve foglalkozásokon keresztül ismerkedhettek meg az író életével, munkásságával, valamint műveivel.
A projekthét célja az volt, hogy a tanulók minél komplexebb ismeretekre tegyenek szert az adott témában. Az alsós évfolyamokon minden tantárgyból egy tanítási óra vagy annak egy része kapcsolódott Fekete István munkásságához. A feladatok összeállításánál nagy hangsúlyt kapott, hogy azok minél érdekesebbek, játékosak legyenek, illetve minél több kompetenciaterületet fejlesszenek. A kitűzött feladatokat minden osztály teljesítette. Az órák produktívan, jó hangulatban teltek. Erről árulkodnak a foglalkozásokon készített képek.
A projekt zárásaként a tanulók beszámoltak élményeikről, benyomásaikról, illetve javaslatokat tehettek a következő évre vonatkozóan.
A tanulói élménybeszámolók alapján a projekt sikeresnek mondható, elérte a célját. A tanulók életkoruknak megfelelően, játékosan ismerkedtek meg Fekete István munkásságával. A feladatokat izgalommal várták, örömmel és lelkesen végezték.
 
Gacsalné Sándor Csilla
Képek