Hitoktatás

Iskolánk 2021/2022. tanévre vonatkozó hitoktatással kapcsolatos tájékoztatása 
 
Az EMMI rendelet 182/A § (3) bekezdése értelmében a hit- és erkölcstan oktatásának megszervezése a hitoktatók tájékoztatása szerint a 2021/2022. tanévben az alábbiak szerint történik a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskolában:
 
 • Római Katolikus Egyház képviselője: Süveges István kanonok - plébános
  • Hitoktató: Nagyné Kővári Ágnes
  • Zirig Kristóf
 
 • Református Egyház képviselője: Ferenczy József lelkész,
  • hitoktató:  Ferenczy József
 
 • Hit Gyülekezete képviselője: Deák Péter
  • A Hit Gyülekezete hit- és erkölcstan oktatásának honlapja:  www.hiteserkolcstan.hu 
  • A Hit Gyülekezete hit- és erkölcstan oktatásának YouTube csatornája: https://www.youtube.com/channel/UCEu-EH8lYktDaUyXemVcPHg
  • Kecskemét és környéke hitoktató koordinátora: 
  • Hitoktató: Deák Péter tel: 30/9559095
 
Felsőlajosi Tagintézmény:
 
Római Katolikus Egyház képviselője: Süveges István kanonok - plébános
Hitoktató: Szládik Alíz           
 
Református Egyház képviselője: Ferenczy József lelkész,
 hitoktató:  Ferenczy József                                                                            
 
 
 A katolikus hitoktatás törekvése:
-Megismertetni Jézus örömhírét, tanítását és életét, amint azt Egyházunk tanítja.
-A vallásukat gyakorló családok gyermekeinek felkészítése a szentségek felvételére/elsőáldozás,
bérmálkozás/
-Megismertetni a Szentírás legfontosabb Ó-és Újszövetségi részleteit.
-Ismeretet nyújtani a liturgikus ünnepekről, cselekményekről, helyekről, időkről, kellékekről.
-Megismertetjük a tanulót az Egyház alapításáról, életéről, szervezeteiről és céljáról.
-Feladatunk az alapvető keresztény erkölcsi fogalmak, a krisztusi élet törvényeinek megismertetése.