Intézkedési terv

2021-09-01
Adminisztrátor
367
A LAJOSMIZSEI FEKETE ISTVÁN SPORTISKOLAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL


Jelen intézkedési terv újabb módosításig vagy visszavonásig marad érvényben, a módosítására a járványügyi helyzet alakulásától függően, a tapasztalatok figyelembevételével kerül sor.
Ezek betartása kötelező minden tanuló, szülő és dolgozó számára.


ELJÁRÁSREND SZÜLŐKNEK

 
 1. A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges gyermek, tanuló látogathatja. A gyerekeket naponta megkérdezzük (szóban) egészségi állapotukról és szükség szerint, panaszok esetén testhőmérséklet-mérést végzünk rajtuk, amit eltérés esetén jelezzük Önöknek. A koronavírus-megbetegedés tüneteit mutató tanulót azonnal elkülönítjük. A szülőnek értesítés után azonnal haza kell vinni gyermekét. A gyermek az iskolába kizárólag orvosi igazolással térhet vissza.
 
 1. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél vagy a családban koronavírus-gyanú vagy hivatalosan igazolt fertőzés van.
 
 1. Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) van, erről orvosi igazolással rendelkezikés azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni.
Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.
Ezen időszakban az érintett tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.
A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet értelmében az intézményvezető alapos indok esetén igazoltnak tekintheti a tanulói távolmaradást. A döntés során elsődlegesen azt kell mérlegelni, hogy
 • az intézményben, illetve az oda- és hazaúton fennáll-e a tanuló megfertőződésének
reális veszélye;
 • az esetleges megfertőződésnek milyen hatása lehet a tanulóval egy háztartásban élő személyekre;
 • a tanuló életkorára figyelemmel biztosítható-e felügyelete az iskolából való távolmaradás alatt.
A tanulói hiányzásnak a járványhelyzetre tekintettel, általánosan, előre meg nem határozott időtartamra történő szülői igazolása nem tekintendő automatikusan alapos indoknak.

 
 1. Iskolánkban csak a tanulói jogviszonnyal rendelkező kiskorú gyermekek tartózkodhatnak.
 
 1. A reggeli iskolába érkezésre a következő szabályok vonatkoznak: Az iskolába érkezéskor az ajtóban kézfertőtlenítő használata és maszk viselése kötelező mindenki számára.
 
 1. A belépési pontnál és a közös használatú helyiségekben orrot és szájat elfedő arcmaszkot viseljenek.
Kérjük a szülőket, hogy a reggeli ügyeletet és az összevont délutáni ügyeletet (16-17 óráig) csak nagyon indokolt esetben vegyék igénybe.

 
 1. A szülők a gyermekeket a kapuig, kollégium épületénél az ajtóig kísérhetik! Az intézmény területére szülő nem léphet be! A sportfoglalkozásokra, zeneórákra érkező gyermeket kísérő szülő nem léphet be az iskola területére!
 
 1. Az emberi erőforrások miniszterének a járványügyi időszak köznevelési védelmi intézkedéseiről szóló 29/2021. (XI.19.) EMMI határozata értelmében alapvetően a köznevelési intézménybe csak a védettség igazolását követően lehet belépni. Ez alól kivételt jelent az intézményben foglalkoztatott, a nevelő-oktató munkát végző személy, az intézménnyel jogviszonyban lévő gyermek, tanuló, a gyermeket vagy tanulót kísérő egy fő nagykorú személy a beléptető pontig.


A beléptető ponton túl a pedagógussal vagy a vezetővel történt előzetes egyeztetést követően a koronavírus elleni védettséget igazoló szülő belépése engedélyezhető. A belépéskor testhőmérséklet ellenőrzés történik, a tartózkodás teljes ideje alatt kötelező a maszk használata. Az iskola épületébe lépéskor kézfertőtlenítés szükséges.

 
 1. Ügyintézés rendje: elsődlegesen telefonon (0676/356-156) vagy emailben (titkarsag@lajosmizseiskola.hu) tudjuk fogadni megkereséseiket.
 
 1. A hivatalos ügyeket a KRÉTA e-ügyintézés keretében intézzék! Amennyiben mégis elkerülhetetlen a személyes ügyintézés, akkor előzetes időpont egyeztetés után tudjuk fogadni Önöket. Az ügyintézés esetén a belépési pontnál kézfertőtlenítés, testhőmérséklet mérés történik, a maszk használata kötelező.
 
 1. Az intézményben elfogadott szabályokról a gyermekek, szülők tájékoztatást kapnak. (iskola, honlap).
 
 1. Egy osztály koronavírus fertőzés érintettsége esetén csak az Oktatási Hivatal rendelhet el rendkívüli szünetet valamint a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi megfigyelést (hatósági karantént).

Kérünk mindenkit a szabályok betartására!Járványügyi szabályozás az iskola épületén belül:

 
 1. ELJÁRÁSREND TANULÓKNAK


A bejáratoknál kézfertőtlenítő folyadékot biztosítunk.
 1. Az intézménybe érkezéskor minden belépőnek fertőtlenítenie kell a kezét.
 2. közösségi tereken (folyosó, büfé, udvar, aula) az ott tartózkodás idején kötelező a szájat és orrot eltakaró maszk viselése.
 3. Szünetekben lehetséges a büfében vásárolni. Ennek beosztási rendjét az osztályfőnökök ismertették a tanulókkal. Lehetőleg mindenki a lehető legrövidebb útvonalon menjen oda. A büfénél felragasztott csíkok segítenek a távolságtartásban.
 4. A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező – de a kollégák kérhetik a felső és alsó tagozatos gyerekektől annak viselését.
 5. Illemhely használata után alaposan kezet kell mosni vagy fertőtleníteni kell a kezet.
 6. Étkezések előtt és után is mindenki alaposan mosson kezet és fertőtlenítse a kezét. Kéztörlésre papírtörlőt kell használni - használat közben törekedni kell arra, hogy ne pazaroljuk a papírtörlőt, a használt papírtörlőt a kijelölt gyűjtőedénybe kell belehelyezni.
 7. Meg kell tanulni a köhögési etikettet: papírzsebkendőt kell használni köhögéskor, tüsszentéskor. A használt zsebkendőt a kukába kell dobni, alaposan kezet kell mosni vagy esetleg kézfertőtlenítést kell végezni.
 8.  Kijelölt termed tisztaságára ügyelj!
 9. Folyamatos vagy gyakori (óránkénti) intenzív (teljes ablakfelületet kitáró) szellőztetés szükséges (amennyiben a helyiségben egyidejűleg többen is tartózkodnak), időjárás függvényében, mely a hetes feladata.
 10. Az iskolába érkezéskor a tanulók a saját osztálytermükbe mennek, ott tartózkodnak a tanóra kezdetéig. A szaktantermek, nyelvi bontótermek kivételével az osztályok a tanítási nap során használják ugyanazt a tantermet. Amennyiben ez nem megoldható, az osztályok váltása között a tantermekben felületfertőtlenítést kell végezni.
 11. Az óraközi szünetekben - amíg az időjárás engedi - az udvart is igénybe vesszük. Kérünk mindenkit, hogy a szünetekben lehetőség szerint a számára kijelölt területen tartózkodjon. Az udvaron ügyeletes tanárok felügyelik a szabályok betartását. Kérem ennek megfelelő öltözékben jöjjenek a tanulók az iskolába.
 12. A menzán az ebédeltetési rendet az órarend alapján úgy alakítottuk ki, hogy lehetőség szerint a különböző évfolyamok minél kevésbé keveredjenek. Az ebédelés alatt ügyeletes tanár felügyeli a szabályok betartását. Ebéd előtt és után szükséges a kézmosás/kézfertőtlenítés.
 13. Étkezéskor nem fogdossuk össze a kirakott evőeszközöket, poharakat, amit megfogsz, azt ki is kell venni.
 14. Az iskola könyvtárában egyszerre maximum 8-8 diák tartózkodhat. A könyvtárban maszk viselése ajánlott. A szabályok betartásáért a könyvtáros a felelős.
 15. A szülők figyelmét felhívjuk arra, hogy lehetőség szerint biztosítsanak gyermeküknek saját kézfertőtlenítőt, papírzsebkendőt is.

 1. ELJÁRÁSREND PEDAGÓGUSOKNAK:
 
 1. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vegyen részt.
 2. A koronavírus-megbetegedés tüneteit mutató tanulót azonnal elkülönítjük.
 3. A koronavírus-megbetegedés tüneteit mutató gyermekről jelzést kell küldeni a titkárságra. Az érintett pedagógus (akinél a gyermek a tüneteket produkálta) tájékoztatja a szülőt, akitől elvárjuk, hogy a gyermek hazavitelét megoldja.
 4. Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik, mert pl. tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) van, erről orvosi igazolással rendelkezikés azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. 
Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.
Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett köteles részt venni az oktatásban.
 1. A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező – de a kollégák kérhetik a gyerekektől annak viselését.
 2. A közösségi tereken  az ott tartózkodás idején kötelező a szájat és orrot eltakaró maszk viselése.
 3. A testnevelésórákat az időjárás függvényében javasolt szabad téren megtartani. Az órák során mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. Amennyiben ez mégsem kerülhető el, akkor ezeket állandó edzőpartnerrel (párokban, kiscsoportokban) kell végezni.          
 4. Az informatika óra előtt a gyerekeknek kötelező a kézmosás, a tanteremben szünetekben a billentyűzeteket és egereket fertőtlenítik az órát tartó pedagógus irányításával a tanulók.
 5. Folyamatos vagy gyakori (óránkénti) intenzív (teljes ablakfelületet kitáró) szellőztetés szükséges (amennyiben a helyiségben egyidejűleg többen is tartózkodnak) az időjárás függvényében.
 6. Minden osztályfőnök és minden szaktanár felel a tanterem higiénés állapotáért (hetesi rendszer, tisztaság, szellőztetés, uzsonna, tej, gyümölcs kezelése, stb.)
 7. Az osztályok naponta legalább egyszer kötelezően kimennek a szabadba, ennek időpontját a tanítók/szaktanárok választják ki.
 8. Fokozottan figyelni kell arra, hogy a tanulók betartsák az alapvető higiéniai szabályokat (kézmosás, kézfertőtlenítés, papírtörlő használat, szemétgyűjtő edények megfelelő használata).
 9. Fokozottan figyelni kell arra, hogy az ebédlőben a tanulók ne fogdossanak össze semmit, ne csoportosuljanak.
 10. Az ügyeleteket nagyon pontosan el kell látni.
 11. A nagy létszámú gyermek, tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó (pl.: osztályozó értekezlet, tanévzáró ünnepség, bál, bankett, kulturális program) esemény megszervezése az alábbiak szerint történik:

- a jogszabályban meghatározott létszámkorlát szigorú betartása,
- az alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartása (távolságtartás, maszkviselés, kézfertőtlenítés, szellőztetés),
- zárttéri helyett szabadtéri program szervezése,
- a résztvevők körének korlátozása.


 
 1. ELJÁRÁSREND TAKARÍTÓKNAK:
 
 1. Alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást kell elvégezni.
 2. Fertőtlenítő takarítás elvégzése során figyelembe kell venni a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) ajánlását.
 3. A tanítás megkezdése előtti alapos mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás során a padló és felülettisztításon túl a takarítás lehetőség szerint terjedjen ki az alábbiakra:
 4. ajtók, faburkolatok, lambériák, szekrények, székek, padok, asztalok, egyéb bútorok vegyszeres tisztítására;
 5. padló és játszószőnyegek, egyéb textília tisztítására;
 6.  játékok, sporteszközök tisztítására;
 7. szemétgyűjtők tisztítására, fertőtlenítésére;
 8. csaptelepek
 9. Az intézményvezető ellenőrzi a takarítás megvalósulását.
 10. Az osztályok váltása között a tantermekben felületfertőtlenítést kell végezni. 
 11. Ugyanez a felületfertőtlenítés történjen meg a nagytanárikban, a kistanárikban és a titkárságon naponta többször.
 12. A szociális helységekben folyamatosan biztosítani kell a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet lehetőség szerint vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel kell  kiegészíteni. Kéztörlésre papírtörlők biztosítása szükséges, textiltörölköző használata tilos.
 13. A vírus inaktiválása érdekében fokozottan ügyelni kell az intézmény tisztaságára, a napi többszöri fertőtlenítő takarítás (termekben, a folyosókon és a szociális helységekben) elvégzésére. A fertőtlenítő takarítást a mindenkori ügyeletes végzi 8:00-13:00 között, oly módon, hogy minden becsöngetés után fertőtleníti a következőket:
- a kézzel gyakran érintett felületek (az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók,)
-  mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb
 1. A takarítást, fertőtlenítést úgy kell megszervezni, hogy az a gyermekek, tanulók egészségét ne veszélyeztesse.
 2. A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szernek megfelelő védőeszköz biztosítása és azok viselése szükséges (maszk, kesztyű).
 3. A használt játékok, sporteszközök, játszótéri eszközök felületét rendszeresen fertőtleníteni kell. Ezek az eszközök az erre kijelölt helyen lesznek megtalálhatók.
 

4. ISKOLA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI

 
 1. Az iskolai szűrővizsgálatok és az iskola-egészségügyi ellátás során az egyéb egészségügyi ellátásra vonatkozó szabályokat szükséges betartani. Ennek megfelelően, amennyiben az egészségügyi ellátás korlátozásának elrendelésére nem kerül sor, a szűrővizsgálatokat, és egyéb feladatokat maradéktalanul el kell végezni.
 2. A járványügyi készültség időszakában az iskola-egészségügyi ellátás védőnői vonatkozásban az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet 3. sz. melléklete, az egyeztetett munkaterv, az oktatási intézményekre vonatkozó, valamint a járványügyi helyzetnek megfelelő eljárásrend alapján történik, mely feltételezi a pedagógus, a védőnő, az iskolaorvos és a tanuló folyamatos együttműködését.
 3. A személyes találkozást igénylő teendők esetében – védőnői szűrővizsgálatok, tisztasági vizsgálatok, védőoltások, védőnői fogadóóra – a feladatok elvégzése a fenti járványügyi óvintézkedések (személyi higiéné, a használt eszközök fertőtlenítése, szellőztetés, zsúfoltság kerülése, maszkhasználat) figyelembe vételével történik. A megfelelő szervezéssel (időbeli ütemezés, pontos időpont megadásával) az eltérő osztályokban tanulók közötti találkozások számát csökkenteni kell.
 4. Az egészségügyi ellátás során be kell tartani az infekciókontroll szabályokat (a koronavírustól függetlenül is), különös tekintettel a koronavírus járvánnyal kapcsolatban az NNK által kiadott, a járványügyi és infekciókontroll szabályokat tartalmazó Eljárásrendben részletezett utasításokat. A szűrővizsgálatok helyszínén (iskolaorvosi rendelő/védőnői szoba/szűrővizsgálati helyiség, védőnői tanácsadó) biztosítani kell a szappanos kézmosás és a kézfertőtlenítés lehetőségét, gondoskodni kell a fertőtlenítőszeres takarításról és a gyakori szellőztetésről.
 5. Amennyiben az egészségügyi ellátás során a gyermeknél fertőzés tünetei észlelhetők, jelen tájékoztató „Teendők beteg személy esetén” pontja szerinti intézkedések megtétele szükséges, mely egyidejűleg kiegészítendő a vizsgálatok felfüggesztésével, a helyiség és az eszközök fertőtlenítésével, és alapos szellőztetéssel.


5. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN

 
 1. Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az iskola-egészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.
 2. A gyermek az iskolába orvosi igazolással vagy a karanténra vonatkozó határozatban rögzített időpontot követően térhet vissza, melyet az intézmények el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.
 3. Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek a koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján a szükséges intézkedéseket meg kell tenni. 
 1. INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRINTETT INTÉZMÉNYEK ESETÉBEN
 
 1. Amennyiben egy köznevelési intézményben egy tanuló esetében COVID-19 fertőzés igazolódik, az illető a járványügyi döntésnek megfelelően 7 nap karanténba kerül, amely 7 nap után akkor kerülhet megszüntetésre, ha a beteg már legalább 3 napja láztalan és a légúti tünetei megszűntek. Három nap tünetmentesség esetén, a tünetek kezdetétől számított 5. napon végzett negatív gyorsteszt eredmény esetén az elkülönítés feloldható, és a tanuló visszatérhet az intézménybe.
 2. Az érintett osztályban a jelenléti munkarend szerinti nevelés-oktatás változatlanul folytatódik azzal, hogy az érintett tanulóval egy osztályba/csoportba tartozó tanulók közül azok, akik oltottak, személyesen vesznek részt az oktatásban, míg a nem oltott tanulók 5 napig karanténba kerülnek, ami alatt otthon tartózkodnak, és az intézmény gondoskodik az előrehaladáshoz szükséges információk (így különösen a feldolgozott tananyag, a házi feladat) megküldéséről részükre. Számukra a jelenléti oktatásba otthonról történő bekapcsolódás lehetőségét az adott intézmény a helyben kialakult módon, a rendelkezésre álló technikai adottságoknak megfelelően biztosíthatja.
 3. Igazolt COVID-19 fertőzés esetén a területi népegészségügyi hatóságot, azaz a Megyei/Fővárosi Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörben eljáró járási/kerületi hivatalát tájékoztatni kell. A tájékoztatás alapján az adott intézményben vagy az érintett csoportban az eddigiekhez hasonlóan kizárólag az Oktatási Hivatal rendelhet el rendkívüli szünetet.
 4. Amennyiben egy nevelési-oktatási intézményben átmenetileg tanügyi intézkedés kerül elrendelésre, a gyermekfelügyeletet az érintett intézményben meg kell szervezni a szülők támogatása érdekében. A gyermekfelügyelet során a gyermekétkeztetési feladat ellátójának változatlanul biztosítania kell a gyermekétkeztetést.
 
 1. KOMMUNIKÁCIÓ
 
 1. Nyomatékosan kérjük, hogy hiteles forrásokból tájékozódjanak. Az oktatással kapcsolatos híreket a www.kormany.hu és a www.oktatas.hu felületein kell követni.
 2. Az intézmények kérdéseinek megválaszolására tematikus e-mail-címet hoztak létre (vedekezesakoznevelesben@emmi.gov.hu), amelyen a kérdéseket és bejelentéseket a köznevelési szakterület munkatársai válaszolják meg.
 3. Az új koronavírus vonatkozásában a rendeletben előírtak teljesítéséhez az NNK által kiadott és honlapján közzétett tájékoztatók nyújtanak segítséget.


Lajosmizse, 2022. 01. 19.
Plichta Ildikó
intézményvezető