Tájékoztató szülők és diákok részére

2020-08-27
Fontos
Adminisztrátor
594

Kedves Szülők, Diákok!

Iskolánkban tanévnyitó ünnepség nem lesz. A diákokat 2020. szeptember 1-jén várjuk az alábbi szabályozás szerint:
„A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja.” (EMMI Intézkedési terv)
  1. Reggeli érkezés az iskolába
Iskolánk reggel 7.30 órától tart nyitva. A belépés 3 helyen biztosított, kizárólag a tanulók számára, azaz szülő az intézmény területére: az épületbe és az udvarra sem léphet be. A 3 bejárat: a Szabadság téri főbejárat, a Ceglédi úti bejárat és a Mizsei utcai /Gépállomás/ bejárata.
Javasoljuk az intézmény területére való belépéskor, illetve a közösségi terekben való tartózkodáskor a maszk használatát.
Lehetőség szerint az alsó tagozatos tanulók 7.30 és 7.45 között, a felső tagozatos tanulók 7. 45 és 7.55 között érkezzenek meg! 7.50-ig gyülekező az udvaron, utána a tanulók célirányosan közelítsék meg osztálytermüket! Ezekkel is segítve a tanulócsoportok elkülönülését!  
 
  1. Tanórák, szünetek rendje
Az egyes tanulócsoportok a tanórák nagy részét a számukra kijelölt osztályteremben töltik, kivételt ez alól csak a lehetőség szerint szabadban tartott testnevelés órák és a csoportbontott órák jelentik. A szünetek rendjét és az intézmény területének használatát úgy alakítottuk, hogy lehetőségekhez mérten izoláció történhessen. Ezekkel a tanulócsoportok homogenitásának biztosítására törekszünk. 
Az intézmény egész területét lefedően biztosított a kézfertőtlenítő szer.
 
  1. Étkezések rendje
Az étkezések folyamán biztosítjuk a rendeletekben előírt szabályok betartását.
 
  1. Távozás rendje 
A napközit nem kérő felsősök kötelesek az utolsó tanítási óra/ ebédelés után elhagyni az intézmény területét!
Az alsó tagozatos tanulókért az osztálynak kijelölt idősávban érkezhetnek. A várakozás helye időjárástól függetlenül az iskola előtti terület. Kötelező az előírt 1,5 méteres távolság betartása és a maszk használata!